donem impuls a l'emprenedor!

"Anglès: Atenció al públic" (2º edició) (FORMACIÓ OCUPACIONAL)

Formació per a aturats
18/05/2015 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

 

NO és un curs de Certificat de Professionalitat

Són accions formatives que agrupen continguts, competències professionals i especificacions tècniques vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVES DE NIVELL 2ª EDICIÓ:

Data: dilluns 08 de juny de 2015
Hora: 10.30 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

HORARI I DURADA:

Durada: 220 hores totals (200 h curs anglès + 20 h formació ocmplementària)
Horari:  de 9.30h a 14.30h

Data inici 2º edició: 29 de juny de 2015
Data final 2º edició: 14 d'octubre de 2015


FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Informació i comunicació

NIVELL:

Nivell d’entrada = Graduat escolar + *experiència professional com a Secretari/ària o Telefonista/Recepcionista d’oficina i/o haver superat el curs ocupacional d’alguna d’aquestes dues especialitats

OBJECTIUS:

Formar a l’alumne/a en l’àmbit de l’administració i l’atenció al públic en anglès.
Aprendre a resoldre de manera correcta i fluida les situacions d’atenció al client en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita, i expressió oral, generats per aquesta activitat.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Graduat escolar + experiència acreditable en el sector administratiu
• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
• Motivació envers les ocupacions en l’àmbit d’administració i gestió.

Principals sortides professionals:

En ser un curs de formació transversal de la família d’informació i comunicació en llengua anglesa dins de l’àmbit administratiu, es considera que el curs aporta competències concretes en l’idioma anglès en persones que ja tenen perfil laboral en aquest àmbit.*

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Anglès: atenció al públic (200h)
2. Formació complementària: Inserció laboral, sensibilització mediambiental, igualtat de gènere i prevenció de riscos laborals (20h)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: PREINSCRIPCIONS OBERTES per la 2ª edició, omplint el formulari adjunt i aportar la següent documentació a la sessió informativa:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats