donem impuls a l'emprenedor!

"Confecció i publicació de pàgines web" (GARANTIA JUVENIL)

Formació per a aturats
28/09/2015 15:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)


Programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la formació i la comunicació adreçats a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

(IFCD0110) Confecció i publicació de pàgines web

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: 8 de setembre de 2015
Hora: 10.30 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
  Nivell mínim requerit per aquest curs: ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*

(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)

HORARI I DURADA:

Data Inici: 28 de setembre de 2015   Data finalització: 23 de març de 2016
Horari: de 15.00 a 20.00 hores

Durada: 560 hores totals  (480 h teòriques + 80 h pràctiques)
 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Informàtica i comunicacions

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Formar en la creació i publicació de pàgines web que integren textos, imatges i d’altres elements; tot utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especialitzacions i condicions d’usabilitat donades. Realitzar els procediments d’instal·lacions i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell acadèmic mínim de Graduat en ESO o equivalent.
• Edat: de 16 a 29 anys
• Interès per les TIC i per la creació de pàgines web. Coneixements avançats en Internet
• Domini bàsic de Microsoft Office
• Valorables: coneixements llenguatge HTML i programari

Principals sortides professionals:

• Construcció de pàgines web
• Manteniment de pàgines web
• Desenvolupament de pàgines web
• En ser un curs de formació transversal en la branca d’informàtica i tecnologies de la informació, considerem que la persona que s’incorpori al curs ha de tenir una ocupació (perfil professional) mínimament definida.

MODULS FORMATIUS I UNITATS FORMATIVES :

MF0950_2: Construcció de pàgines web: creació de pàgines web amb llenguatge de marques, elaboració de fulls d’estil, elaboració de plantilles i formularis  (210 h)

  • UF1302: Creació de pàgines web amb llenguatge de marques (80 h)
  • UF1303: Elaboració de fullsd'estil (70 h)
  • UF1304: Elaboració de plantilles i formularis (60 h)

MF0951_2: Integració de components software en les pàgines web (180 h)

  • UF1305: Programació de llenguatges de guió de pàgines web (90 h)
  • UF1306: proves de funcionalitats i optimització de pàgines web (90 h)

MF0952_2: Publicació de pàgines web (90 h)

MP0278: Mòdul de pràctiques professionals no laborals en empresa (80 h)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 16 participants)

PREINSCRIPCIONS: INSCRIPCIONS TANCADES

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats