donem impuls a l'emprenedor!

"Alemany. Nivell A1" (GARANTIA JUVENIL)

Formació per a aturats
19/10/2015 09:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)


Programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la formació i la comunicació adreçats a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

(SSCE3) Alemany. Nivell A1 (Marc Europeu de Referència)

NO és un curs de Certificat de Professionalitat

Són accions formatives que agrupen continguts, competències professionals i especificacions tècniques vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: 21 de setembre de 2015
Hora: 10.30 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

  Nivell mínim requerit per aquest curs: ESTUDIS PRIMARIS o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)

HORARI I DURADA:

Data Inici: 19 d'octubre de 2015   Data finalització: 11 de desembre de 2015
Horari: de 09.30 a 13.30 hores

Durada: 150 hores totals
Horari: A concretar


FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Idiomes

OBJECTIUS:

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.Interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Edat: de 16 a 29 anys
• Nivell de Formació mínim: Estudis primaris
• Nivell de coneixement de la llengua:  No cal coneixements previs de l'idioma
 

Continguts:

-Competències lingüístiques
-Competències sociolingüístiques i socioculturals
-Competències pragmàtiques

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 14 participants)

PREINSCRIPCIONS: INSCRIPCIONS TANCADES
 

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)
 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats