donem impuls a l'emprenedor!

"Activitats de venda" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2015)

Formació per a aturats
01/02/2016 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

 

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: Divendres 22 de gener de 2016
Hora: 10.00 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25 o +45 / Superar prova nivell*

Proves de competència: dimecres 20 de gener de 2016 a les 10.30 h

HORARI I DURADA:

Data d'Inici:  1 de febrer de 2016  Data final:  22 de juliol de 2016

Durada: 610 hores totals
Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell*
• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
 

Principals sortides professionals:

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea de comercialització:

 • En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte aliena en les diferents seccions comercials.
 • En la comercialització de productes i serveis per compte pròpia i aliena fora de l’establiment comercial.
 • En les PIME i les empreses industrials en el departament comercial.
 • En el departament d’atenció al client/a consumidor/a usuari/ària:
  - Organismes públics.
  - Empresas grans i mitjanes industrials i comercials.

Els subsectors principals en els quals pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial), comerç al major, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

 • Caixer/a de comerç.
 • Dependent/a de comerç.
 • Venedor/a.
 • Promotor/a comercial.
 • Operador de centre d’atenció multicanal.
 • Teleoperadors/ores de centre d’atenció telefònica.
 • Televenedor/a.
 • Operador/a de venda en comerç electrònic.
 • Tècnic/a d’informació i atenció al client.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Operacions de venda (160 hores)
2. Operacions auxiliars a la venda (140 hores)
3. Informació i atenció al client/a consumidor/a usuari/ària (120 hores)
4. Anglès professional per a activitats comercials (90 hores)
5. Formació complementària (20 h)
6.Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de venda (80hores)

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Curs ja iniciat. Per llista d'espera omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats