donem impuls a l'emprenedor!

"Aprèn a negociar de manera efectiva (en anglès)" (EMPRESES)

Formació per a empreses i emprenedors
17/05/2016 09:30 Sala Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Taller de consolidació i creixement d'empreses

DATA:

Dies: 17,19 i 24 de maig de 2016
Horari: de 9.30 h a 14.30 h

DURACIÓ:

3 sessions de 5 h (15 hores totals)

ÀMBIT:

Habilitats directives i recursos humans

A QUI VA DIRIGIT:

El taller s’adreça a totes les persones que vulguin desenvolupar les competències necessàries per esdevenir bones negociadores i alhora vulguin posar a la pràctica, en un entorn segur, el seu anglès. Practicarem molt, doncs el curs és eminentment pràctic.

OBJECTIUS:

Sense cap mena de dubte una de les habilitats més importants per internacionalitzar la pròpia empresa consisteix en planificar i executar de manera excel·lent una negociació. De fet, estem contínuament negociant amb proveïdors, clients, agents comercials, etc...
En aquest taller seguirem l’aproximació de Harvard als processos de negociació: introduirem les tècniques i els conceptes claus, però sobretot practicarem a través d’un seguit de casos reals que plantegen problemes de negociació quotidians en els contextos internacionals..
Crearem un espai segur on els participants puguin practicar el seu anglès en situacions reals de negociació.

CONTINGUTS:

Sessió 1

Objectius:
− Conèixer les diferències entre la negociació basada en principis i la negociació basada en posicions.
− Practicar les tàctiques per esdevenir una persona que sap negociar basant-se en posicions.
− Preparar situacions reals de negociació a partir de dos conceptes: Preu de reserva i BATNA (millor alternativa a un acord negociat).

Continguts:
− Basic Concepts in Negotiation.
   ∗ Reservation Price.
   ∗ BATNA- Best Alternative to a Negotiated Agreement.
− Distributive (win-lose) versus Integrative (win-win) negotiation.
− Strategies & Tools for effective Distributive Negotiations.
   ∗ Anchoring Positions; Arguing & making concessions.
   ∗ The three rules of an effective Bargainer.
− Becoming a hard positional bargainer.
− The Four Principles of Distributive Negotiations.

Sessió 2

Objectius:
− Reconèixer la importància de la comunicació interpersonal en tots els processos de negociació.
− Practicar eines concretes de comunicació no invasiva en el context de les negociacions internacionals.
− Comprendre la importància de les diferències culturals a l’hora de negociar.

Continguts:
− The communication Challenge: Being calm in the middle of the Storm.
   ∗ Being Hard on the Problem but Soft on People
   ∗ Let’s talk about emotions and how to deal with them.
− It is a matter of perspectives: Negotiation & Points of View.
− Communication tools in Negotiation.
   ∗ Active Listening.
   ∗ Assertive communication techniques.
− Ther role of cultural differences in Negotiation Settings.

Sessió 3

Objectius:
− Reconèixer la diferència entre interessos i posicions a l’hora de plantejar una estratègia negociadora que vulgui trobar acords guanyar- guanyar.
− Aplicar principis de creativitat i pensament divergent a les diferents situacions negociadores, tot reconeixent el caràcter específic de les negociacions.
− Aprendre a definir i trobar estàndards de justícia que permetin trobar una bona sortida a la negociació.

Continguts:
− From bargaining over positions to focus on different Interests.
  ∗ Forget about positions: focus on interest!
  ∗ Effective techniques to unearth hidden interests.
  ∗ Why Interests are so important for Negotiation Success (or failure).
− Invent Options for mutual Gain.
  ∗ Yes, creativity techniques to Negotiation settings.
  ∗ Specific creative options open to any Negotiator.
− Objective Standards.
  ∗ From a contest of wills to a rational agreement.
  ∗ Techniques to detect objective standards.


Curs a càrrec de Ana Viñals Rioja i Artur Massana (Lead Learning Lab), a la sala de conferències del Molí Empresa, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).
 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES: (Entre 7 i 15 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  Inscripcions Tancades

 

Amb el suport:

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell.

Veure totes les activitats