donem impuls a l'emprenedor!

"Confecció i publicació de pàgines web" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2016)

Formació per a aturats
30/01/2017 15:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

 

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVES:

Data: 20 de gener de 2017
Hora: 10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

Nivell mínim requerit per aquest curs: ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL* (*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

Proves de competències: Per confirmar

HORARI I DURADA:

Dia inici i final:  del 30 de gener al 24 de juliol del 2017 

Durada: 580 hores totals
Horari: de 15.00 a 20.00 h

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Informàtica i comunicacions

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Formar en la creació i publicació de pàgines web que integren textos, imatges i d’altres elements; tot utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especialitzacions i condicions d’usabilitat donades.
Realitzar els procediments d’instal·lacions i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell acadèmic mínim de Graduat en ESO o equivalent.
• Interès per les TIC i per la creació de pàgines web. Coneixements avançats en Internet
• Domini bàsic de Microsoft Office
• Valorables: coneixements llenguatge HTML i programari

Principals sortides professionals:

Desenvolupar la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'una infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet a l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica

• Construcció de pàgines web
• Manteniment de pàgines web
• Desenvolupament de pàgines web
• En ser un curs de formació transversal en la branca d’informàtica i tecnologies de la informació, considerem que la persona que s’incorpori al curs ha de tenir una ocupació (perfil professional) mínimament definida.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Construcció de pàgines web: creació de pàgines web amb llenguatge de marques, elaboració de fulls d’estil, elaboració de plantilles i formularis  (210 h)
2. Integració de components software en les pàgines web (180 h)
3. Publicació de pàgines web (90 h)
4. Formació complementària (20 h)
5. Pràctiques professionals no laborals en empresa (80 h)

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplint aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) i aportant la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats