donem impuls a l'emprenedor!

"Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seunegoci" (EMPRESES) Abrera

Formació per a empreses i emprenedors
28/11/2017 09:00 Promoció Econòmica Abrera (Edifici del Mercat Municipal)

Tallers de consolidació i creixement d'empreses

DATA:

Dia:  28 i 29 de novembre de 2017 de 2017
Horari: de 09.00 h a 13.00 h

DURACIÓ:

2 sessions de 4 h (8 hores totals)

ÀMBIT:

Econòmica, financera i fiscal

A QUI VA DIRIGIT:

Formació adreçada a empresaris/àries individuals, autònoms/es, professionals independents amb la seva empresa en funcionament, que tinguin interès en conèixer i/o actualitzar els aspectes fiscals que afecten al seu negoci i/o resoldre dubtes sobre la temàtica en qüestió. Personal treballador de departaments fiscals que tinguin interès en aprofundir en la matèria i/o actualitzar-se.

OBJECTIUS:

Una de les àrees que forma part de la gestió del dia a dia i sobre la que la persona empresària ha de tenir coneixements, és l'àrea fiscal. D'altra banda, els governs van introduint canvis normatius que incideixen directament en el càlcul dels impostos, pel que es fa necessari que les empreses estiguin informades del contingut d’aquestes novetats. Per tot això, l'objectiu del taller és acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a través de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin realitzar de forma independent o juntament amb els seus gestors, una millor planificació de la seva tributació.

CONTINGUTS:

Sessió 1

Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracionsd'IRPF que hauran de presentar a l'Agència Tributaria (models 130 i 131), a travésde casos pràctics amb els quals es trobin identificades.
- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en materia de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
- Casos pràctics d'estimació directa simplificada d’IRPF:

 • Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació directasimplificada atenent a la normativa de l'IRPF.
 • Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a empresari/ària individual.
 • Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a professional amb retencions.

- Casos pràctics d'estimació objectiva (mòduls d’IRPF):

 • Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació objectiva atenent a la normativa de l'IRPF.
 • Com es calcula un mòdul d’IRPF.
 • Quin és el contingut i com s'emplena el model 131.

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar perestimació directa o per mòduls?

Sessió 2

Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracionsd'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 303 i 390), a travésde casos pràctics amb els quals es trobin identificades.
- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en materia de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Casos pràctics de règim general d’IVA:

 • Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim generalatenent a la normativa de l'IVA.
 • Quin és el contingut i com s'emplena el model 303 en tres situacions: amb operacions interiors, amb inversió del subjecte passiu i amb prorrata.
 • Quin és el contingut i com s'emplena el model 390.
 • Especial referència als passos per reclamar un IVA declarat i no cobrat.

- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA):

 • Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim especial simplificat atenent a la normativa de l'IVA.
 • Com es calcula un mòdul d’IVA.

- Quin és el contingut i com s'emplena el model 303.
- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per règimgeneral o per mòduls?
- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA):

 • Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim especial simplificat atenent a la normativa de l'IVA.
 • Com es calcula un mòdul d’IVA.

- Quin és el contingut i com s'emplena el model 303.
- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa méstributar per règim general o per mòduls?

 

Curs a càrrec de Yolanda Presa Alamillos (consultora ypaformació), a les instal·lacions de Promoció Econòmica (EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL · C/ Martorell, 20, 1a planta 08630 ABRERA)

El cost d’aquesta formació és de 880€,  a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Abrera . Es prega compromís d’assistència.

MÉS INFORMACIÓ: promocioeconomica.ajuntament@ajuntamentabrera.cat o al telèfon 93 770 01 02

PLACES LIMITADES: (entre 7 y 15 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)

 

Amb el suport:

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats