donem impuls a l'emprenedor!

"Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d’Hisenda" (EMPRESES) Collbató

Formació per a empreses i emprenedors
COLLBATÓ (Casal de Cultura, Passeig Mansuet 9-11 · 08293 Collbató)

Sessions informatives

DATA:

Dies: ANUL·LAT
Horari: de 09.30 h a 13.30 h

DURACIÓ:

1 sessió de 4 h

ÀMBIT:

Econòmica, financera i fiscal

A QUI VA DIRIGIT:

Sessió adreçada a persones emprenedores,empresaris/àries individuals,professionals independents, socis/esde societats civils i membres desocietats mercantils, amb la sevaempresa en funcionament que vulguinestar informats i actualitzats enaquest tema. Personal treballador dedepartaments fiscals que tinguininterès en aprofundir en la temática en qüestió.

OBJECTIUS:

En els últims temps l'Agència Tributària ha triplicat el nombre d'inspeccions que realitza a les empreses el que significa que han augmentat les possibilitatsper a qualsevol empresari/ària de ser cridat a inspecció. Una de les principals partides que els inspectors vigilen per pal•liar el frau fiscal i que a més repmés sancions, és la de les despeses que declaren les empreses en presentar els seus impostos. D'altra banda, el Tribunal Econòmic Administratiu Central(TEAC) ha emès recentment una resolució vinculant que afavoreix la deduïbilitat de les despeses de les persones autònomes que treballen des de la sevacasa i que és important que es conegui perquè puguin començar a aplicar-la i beneficiar-se d'ella.
Així doncs, l'objectiu de la sessió és que totes les persones participants resolguin els seus dubtes sobre les partides de despeses i les partides d'IVAsuportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant l'accent principalment en aquelles partides que generen controvèrsia com són, entre unesaltres: el cotxe d'empresa, els subministraments quan es treballa des de l'habitatge, els menjars, les atencions a clients i proveïdors, les retribucions delsadministradors, els desplaçaments i els viatges, etc.

CONTINGUTS:

- Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculants a la DireccióGeneral de Tributs.
- Les despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les PersonesFísiques: requisits i llistat de despeses deduïbles.

  • Especial referència a la postura de l’Agencia Tributaria respecte a les despeses controvertides:
  • Es pot deduir la gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i l'impost de circulació del cotxe?
  • Es pot deduir els subministraments quan es treballa des de casa?
  • Es pot deduir el menjar diari?
  • Es poden deduir les despeses de desplaçaments i de viatges?
  • Es pot deduir la roba de treball?

- Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats: requisits i llistat dedespeses deduïbles.

  • Quines despeses no són deduïbles en l’IS?
  • Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses controvertides:

Es poden deduir els donatius i liberalitats?
Es poden deduir les provisions?

- L’IVA suportat deduïble en l’Impost sobre el Valor Afegit: requisits.

  • Quin IVA suportat no és deduïble en l'IVA?


Curs a càrrec de Yolanda Presa Alamillos (consultora ypaformació), al Casal de Cultura, Passeig Mansuet 9-11 · 08293 Collbató

El cost d’aquesta formació és de 440€,  a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Collbató. Es prega compromís d’assistència.

MÉS INFORMACIÓ: Al telèfon 93 777 90 76

PLACES LIMITADES: (Entre 15 i 30 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)

 

Amb el suport:

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell.

Veure totes les activitats