donem impuls a l'emprenedor!

"Gestió administrativa, comptable i tributària a l'empresa. La pràctica" (EMPRESES) Martorell

Formació per a empreses i emprenedors
06/04/2018 09:30 Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Tallers de consolidació i creixement d'empreses

DATA:

Dies: 6, 13, 20, 27 d’abril i 4 de maig de 2018
Horari: de 09.30 h a 13.30 h

DURACIÓ:

5 sessions de 4 h (20 hores totals)

ÀMBIT:

Econòmica, financera i fiscal

A QUI VA DIRIGIT:

Personal directiu o responsable de gestió d’empreses de recent creació.

OBJECTIUS:

De l’emissió de la factura fins al cobrament d’aquesta hi ha un seguit de passos administratius i se’n deriven importants obligacions tributàries i d’informació.
A l’inici de l’empresa es proven complicadíssims sistemes organitzatius que absorbeixen molts dels recursos, fet que desesperança la persona emprenedora, que és qui ha dissenyat el sistema.
Observar quin és el recorregut administratiu habitual estalviarà molt de temps a l’empresari i li permetrà dedicar-se a allò que genera valor.
Amb aquest taller i des d’un punt de vista eminentment pràctic, se segueix el recorregut de dues factures (una emesa i una altra rebuda) per veure quines repercussions i obligacions se’n deriven. La finalitat és que l’empresari tingui una visió eminentment pràctica de tot el circuit, per tal que pugui adaptar el sistema funcional de la seva empresa de forma més adient.

CONTINGUTS:

Sessió 1: 

Objectiu:

- Conèixer l’esquema bàsic de circulació de la informació i les obligacions informatives i tributàries.
- Conèixer els requisits bàsics d’una factura, l'emissió, l’arxiu i les seves fases.

Continguts:

- Obligacions en funció de la forma jurídica de l'empresa.
- Obligacions en funció del volum de l'empresa.
- Entitats a les que hem d’informar.
- Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma.
- Factures emeses, factures rebudes.
- Factures nacionals, factures d’exportació i d’importació.
- Factures de serveis, de subministres de productes.
- Altres documents (tiquets, rebuts d’assegurances, liquidació d’interessos).

Sessió 2: 

Objectiu: 

Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil.

Continguts:

- IVA.
- IRPF.
- Impost de societats.
- Informatives, 347, operacions de més de 3.000 euros.

- Informatives, 349, operacions intracomunitàries.

Sessió 3:

Objectiu: 

Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors i les treballadores i la seguretat social.

Continguts:

- Alta de l'empresa a la Seguretat Social. - Alta del centre de treball.
- Alta de treballadors i treballadores.
- Cotitzacions.
- El contracte de treball.
- La nòmina.
- La prevenció de riscos laborals.

Sessió 4:

Objectiu:

El subministrament de la informació.

Continguts:
- La comptabilitat.
- Informes de la comptabilitat.
- El pressupost econòmic.
- Les previsions de tresoreria.
- Les estadístiques.

Sessió 5:

Objectiu: El control administratiu i la conciliació bancària.

Continguts:


- Control de la facturació, preus, albarans pendents facturar.
- Control dels cobraments, control de risc de clients.
- Control de factures de proveïdors, quantitats rebudes i preus.
- Control de marges.
- Control dels consums.
- Control de costos financers.
- Control dels estocs.
- Control dels moviments de diners.
- La conciliació bancària com a eina de control.
- Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma.

 

Curs a càrrec de Lluís Navarro (J. Mercader Consultors, SLU), a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

El cost d’aquesta formació és de 2.400 € a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell. Es prega compromís d’assistència.

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Entre 7-15 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  TANCADES
 

Amb el suport:

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats