donem impuls a l'emprenedor!

"Anglès (A1)" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2018)

Formació per a aturats
22/01/2019 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

SSCE03 Anglès (A1)

Curs pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: 15 de gener de 2019
Hora:  11 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

 

HORARI I DURADA:

Data:  del 22 de gener al 27 de març de 2019 

Durada: 195 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i 5 h exàmen oficial)
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h
 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Serveis socioculturals i a la comunitat

OBJECTIUS:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti intercanvis comunicatius simples sobre temes familiars i habituals.
Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Perfil d’entrada de l’alumnat:

  • Requisit acadèmic: Segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
  • Orientació sobre el nivell d’anglès mínim d'entrada: SENSE CONEIXEMENTS PREVIS, principiants.
  • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
  • Majors de 16 anys
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

 

CONTINGUTS:

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1. Continguts lèxic-semàntics:
1. Vocabulari bàsic relacionat amb: identificació personal, vivenda, llar i entorn, temps lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, educació i formació, compres i activitats comercials, alimentació, bens i serveis, lectura i comunicació, clima, condicions atmosfèriques i medi ambient.
2. Formació de paraules freqüents
3. Afixos més freqüents
4. Antònims i paraules de significat pròxim
5. Abreviació de paraules d’ús freqüent
6. Verbs amb partícula d’ús freqüent.

A.2. Continguts gramaticals:Oració, Noms i adjectius, Determinants, Pronoms, Verbs, Adverbis, Enllaços.

A.3. Continguts ortogràfics: alfabet, formes de contracció, etc.

A.4. Continguts fonètics i fonològics

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: normes de cortesia, estereotips, etc.

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES: fórmules de cortesia, presentació, adreçar-se a algú, acomiadar-se, sol·licitar ajuda, etc.

 

Per consultar el programa formatiu accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats