donem impuls a l'emprenedor!

"Creació i gestió de microempreses" (FORMACIÓ OCUPACIONAL)

Formació per a aturats
09/03/2015 09:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner

 

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVA ESCRITA :

Data: Dimecres 4 de març de 2015
Hora Grup:  10.00 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: CURRICULUM VITAE i Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
  Nivell mínim requerit per aquest curs: BATXILLERAT/EQUIVALENT

HORARI I DURADA:

Data d'Inici: Inici: 9 de març de 2015   Final: 23 de setembre de 2015

Durada: 530 hores totals
Horari: De dilluns a divendres de les 9.30 a les 14.30 h. (5h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir) aprox.

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 3 d’entrada = BATXILLERAT/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

• Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses.

• Planificar i implementar estratègies d’àrees de negocis programant activitats i gestionant persones.

• Organitzar i controlar recursos materials, operacions econòmiques i financeres i desenvolupar la comer
• cialització i venda de productes i serveis fent ús de mitjans informàtics i telemàtics

• Utilitzar serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l’activitat ho requereixi amb la finalitat de garantir els objectius empresarials i acompliment de la normativa vigent

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Batxillerat o equivalent // Prova de nivell

• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria

• Coneixements informàtic

Principals sortides professionals:

• Microempresaris/àries

• Professionals autònoms/es

• Empresaris/àries individuals o societaris de microempreses

• Gerents de microempreses

• Adminstradors/res de microempreses

• Directors/res de microempreses

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Planificació i inciativa emprenedora en petits negocis o microempreses  (120h)
2.  Direcció de l’activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90h)
3. Comercialització de productes i serveis en petits negocis i microempreses (90h)
4. Gestió administrativa i econòmic financera de petits negocis i microempreses (120h)
5. Gestió de la prevenció de riscos laborals en petitsnegocis (60h)
6. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)
7. Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40h)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplint el formulari   i aportant la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats