donem impuls a l'emprenedor!

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019

PREINSCRIPCIÓ FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019!!. Programació oferta formativa 2019-20

FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP     FORMACIÓ TRANSVERSAL     PROGRAMES D'ORIENTACIÓ INSERCIÓ    

Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany avancem la preinscripció a les accions de formació ocupacional, finançades pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes per realitzar en la programació 2019-20. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i finalment atorgades 6 dels 7 cursos sol·licitats.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2019-2020

En el marc d’aquesta nova convocatòria FOAP 2019, des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany s’ha sol·licitat la subvenció per a la impartició de les següents noves especialitats formatives que creiem que poden ser de l’interès dels nostres usuaris:

Curs "Alemany A1" (195 hores)  NO ATORGAT

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 195 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i  exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs

 

Curs "Anglès A2" (190 hores)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 190 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessió informativa: 30 de setembre de 2019 a les 10.30h
Dates: del 28 octubre de 2019 al 27 febrer de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 09.00 h a 13.00 h


Curs "Anglès B2" (280 hores)
Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 280 hores totals (240 h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessió informativa: 30 de setembre de 2019 a les 10.30h
Dates: del 30 octubre de 2019 al 16 de juliol de 2020
Horari: Dimecres i Dijous de 15 a 19 h


Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 1a edició
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 5 de novembre de 2019 a les 10.30 h
Dates: del 20 de novembre de 2019 al 9 de març de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h 


Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 2a edició
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 20 de febrer  de 2020 a les 10.30 h
Dates: del 2 de març al 9 de juny de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h 


Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” (310 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 310 hores totals (230 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 18 de febrer  de 2020 a les 10.30 h
Dates: del 4 de març al 10 de juny del 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h  


Certificat de professionalitat "Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals" (470 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 470 hores totals (390 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 15 d'octubre de 2019 a les 10.30 h
Dates: del 30 d'octubre de 2019 al 27 de març de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. 


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s 
 

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya 

 

Tornar