donem impuls a l'emprenedor!

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019

17/06/2019

INICIEM LA PREINSCRIPCIÓ FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019!!. Programació oferta formativa 2019-20 ((PENDENTS D’APROVACIÓ)

FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP     FORMACIÓ TRANSVERSAL     PROGRAMES D'ORIENTACIÓ INSERCIÓ    

 

Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany avancem la preinscripció a les accions de formació ocupacional, finançades pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes per realitzar en la programació 2019-20. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i estan pendents d'aprovació, per aquest motiu es poden produir variacions en els cursos que finalment s’organitzin des d'aquest servei.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2019-2020

En el marc d’aquesta nova convocatòria FOAP 2019, des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany s’ha sol·licitat la subvenció per a la impartició de les següents noves especialitats formatives que creiem que poden ser de l’interès dels nostres usuaris:

Curs "Alemany A1" (195 hores)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 195 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i  exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 11 de març de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 9.15 h a 12.15 h

 

Curs "Anglès A2" (190 hores)
Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 190 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 12 de febrer de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 09.00 h a 13.00 h


Curs "Anglès B2" (280 hores)
Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 280 hores totals (240 h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 28 d’octubre de 2019 al 22 de juny de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 15.30 a 18.30 h


Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 1a edició
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 14 d’octubre de 2019 al 27 de gener de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h 


Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 2a edició
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 2 de març al 9 de juliol de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h 


Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” (310 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 310 hores totals (230 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates:  del 17 de febrer al 22 de maig de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h  


Certificat de professionalitat "Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals" (470 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 470 hores totals (390 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 14 d’octubre de 2019 al 11 de març de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. 


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s 
 

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya 

Recordem que aquesta oferta formativa és provisional, pendent d'aprovació definitiva per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), no està garantit que la Generalitat els aprovi tots finalment. Un cop tinguem l'aprovació dels cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud.

 

Tornar