donem impuls a l'emprenedor!

AJUTS 1500€ RESTAURACIÓ-ESTÈTICA (COVID-19)

Martorell dona ajuts directes immediats de 1.500 euros a bars, restaurants i centres d’estètica, els podran demanar fins al 15 de desembre, i està previst que els diners arribin als afectats en un termini màxim de cinc dies des de la sol·licitud.

Martorell ha aprovat d’urgència al Ple Municipal d’aquest dilluns donar ajuts directes als negocis afectats pel darrer decret de la Generalitat en la lluita contra la COVID-19. Els ajuts aprovats seran de 1.500 euros, els podran demanar bars, restaurants i centres d’estètica, fins al 15 de desembre, i està previst que els diners arribin als afectats en un termini màxim de cinc dies des de la sol·licitud.

A Martorell hi ha uns 200 locals susceptibles d’acollir-se a l’ajut i l’Ajuntament preveu destinar-hi uns 300.000 euros aproximadament.
Serà compatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda concedida tant per l’Ajuntament com per altres administracions o ens públics o privats. 

Des de l’administració local s’agilitzarà la gestió de tal manera que es calcula que, un cop tramitada la sol·licitud, en un màxim de cinc dies estaran ingressats al compte corrent del sol·licitant.

La comprovació dels requisits serà ràpida i els beneficiaris, això sí, hauran de justificar despeses pel mateix import o superior al de la subvenció amb un termini que s’allargarà fins al 31 de març del 2021.

Justificació de la subvenció

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el 31 de març de 2021, mitjançant factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el tercer i/o el quart trimestre de l’any 2020 per import igual o superior a 1.500,00 €.

Compatibilitat amb altres subvencions i ajuts

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualssevol altres subvencions i ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats, per bé que el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.


A l’ajut hi poden accedir tots els bars, restaurants i centres d’estètica que ho sol·licitin sempre que tinguin la llicència regulada i sense deutes amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha editat a més un llistat de restaurants i bars locals amb totes les dades i un mapa on localitzar-los per tal que la població pugui trobar-los fàcilment i fer les seves comandes de menjar per emportar.

 

Sol·licitud:

· A través del formulari de la seu electrònica, a la web www.martorell.cat.

· Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament demanant cita prèvia trucant al 937756076.
 

 

Ajuntament de Martorell

Seu electrònica

Mapa Virtual Restauració

Tornar