donem impuls a l'emprenedor!

FPO DUAL 22-23

04/01/2022

Programa oferta de formació professional ocupacional dual 2022 -2023

Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany avancem la preinscripció a les accions de formació professional per a l'ocupació DUAL en l'àmbit del sector logístic, finançades pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 

L'objectiu principal d'aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, d'un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

A QUI VA DIRIGIT?

A persones joves d'entre 16 i 29 anys de Martorell i rodalies que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell  2  amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.
Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El projecte es treballarà, a partir de les motivacions i interessos dels joves, itineraris d’orientació acompanyats d’accions formatives que permetin millorar l’ocupabilitat dels joves gràcies a un suport intensiu i un acompanyament a la inserció laboral dins del sector sociosanitari.

Objectius Generals

 

  • Millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de les persones joves amb baixa qualificació i/o abandonament prematur del sistema educatiu.

 

  • Contribuir a través de la formació professionalitzadora i l’experiència professional a millorar l’ocupabilitat de les persones joves participants.

 

  • Dotar de coneixement a l’empresa a través de l’experiència d’acollir en formació i aprenentatge a persones joves, per a que conegui de primera mà el perfil i capacitats d’aquestes persones.

 

Objectius específics

 

  • Aconseguir que les persones participants trobin un interès professional en el sector de la logística i desenvolupin les seves habilitats i les demandes actuals del mercat de treball. Indicadors: test de competències a l’inici i al final del programa, enquestes de valoració als participants al final del programa.

 

  • Aconseguir la implicació de les persones joves en el projecte, en la recerca de feina i en la  formació, augmentant així la seva autonomia i autoestima.- Augmentar les oportunitats de les persones joves participants en l’accés a la formació i al treball. Indicadors: nombre de persones que assisteixen a una entrevista de feina, nombre de contractes formalitzats, nombre de retorns educatius.

 

  • Aconseguir que els joves adquireixin els hàbits necessaris per introduir-se al món laboral, reordenant i vertebrant el seu temps vital a través de rutines i conductes responsables. Indicadors: Assistència a la formació, grau de compromís d’assistència a les tutories d’orientació i a la feina.

 

  • Dotar, a través de la formació, de les eines i recursos necessaris per millorar la qualificació de les persones participants al programa. Indicadors: Assistència a la formació i a la feina, avaluació de la formació, obtenció del certificat.

 

  • Oferir acompanyament a les persones joves en el procés de formació, consecució d’un contracte i inserció laboral, i donar suport per mantenir el lloc de treball. Indicadors: sessions d’orientació individual i grupal introduïdes a Galileu,durada dels contractes formalitzats.

 

  • Incrementar la cooperació amb les empreses i les organitzacions empresarials per millorar la qualitat de la contractació i l’estabilitat laboral de les persones joves de la comarca, especialment les que presenten dèficits formatius. Indicadors: contactes realitzats amb empreses des de prospecció i ajuntaments, contractes formalitzats,nombre de visites d’entorn productiu realitzades.

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

- L'horari de la formació està pendent d'establir.

- Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

 

 

Programa finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya 

 

Tornar