donem impuls a l'emprenedor!

ACCELERA EL CREIXEMENT

Programa promogut entre la Diputació de Barcelona i PIMEC i a Martorell impulsat pel Centre de Promoció Econòmica, amb la voluntat de donar suport a les empreses amb un elevat potencial de creixement i que estiguin disposades a invertir en creixement.

TERMINI INSCRIPCIONS FINS EL 5 DE JUNY DE 2017!

El Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell col·labora amb la Diputació de Barcelona i amb PIMEC en aquest programa amb l'objectiu que les empreses del municipi puguin beneficiar-se d'un conjunt de serveis avançats que tenen com a objectiu el creixement empresarial. L’objectiu del programa és millorar la competitivitat del teixit empresarial de les comarques barcelonines i crear ocupació. És per això que l’Ajuntament de Martorell participa en aquest programa, per tal que les pimes del municipi se’n puguin beneficiar i siguin de les 50 empreses seleccionades per participar. En edicions anteriors ja han participat diverses empreses del nostre municipi  amb valoracions molt positives.

El programa “Accelera el creixement”, impulsat per la Diputació de Barcelona i PIMEC, ha iniciat la seva sisena edició per ajudar a incrementar la competitivitat a 50 empreses amb alta capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball.

La bona valoració de les 250 empreses participants a les cinc edicions anteriors del programa avalen l'aposta per a una nova convocatòria. El programa permetrà que 50 pimes més, accelerin el seu creixement, les empreses que vulguin presentar la seva candidatura tenen temps fins al 5 de juny a la seu o delegacions de PIMEC o bé als Centres Locals de Serveis a les Empreses que participen al programa, en el cas de Martorell al Centre de Promoció económica Molí Fariner.

Mitjançant el programa, la Diputació de Barcelona, PIMEC i l’Ajuntament de Martorell, persegueixen que les empreses participants aconsegueixin un creixement per als propers tres anys, com a mínim, en un dels següents aspectes: facturació, rendibilitat mitjana, ràtio d’exportació i plantilla. Per assolir aquests objectius, PIMEC té un equip de treball integrat per experts en assessorament al creixement empresarial.

La selecció d'empreses

Un comitè de persones expertes serà l’encarregat d’avaluar les candidatures rebudes que compleixin els requisits. A partir d’entrevistes personals, el comitè farà la selecció final de les 50 empreses amb major potencial de creixement.
Existeixen un conjunt de variables a complir per part de les empreses participants en el programa. No obstant, es portarà una valoració cas a cas de cadascuna d’elles per escollir aquelles que finalment participaran en el programa. Les variables són les següents:
• Petites i mitjanes empreses amb tres treballadors o més.
• Empreses amb la matriu o el centre de decisió a la demarcació de Barcelona (exclosa Barcelona Ciutat)
• Empreses amb una trajectòria empresarial igual o superior als cinc anys.
• Empreses amb voluntat d’invertir en el propi creixement.


Qui hi pot participar?

Existeixen un conjunt de variables a complir per part de les empreses participants. No obstant, es portarà una valoració cas a cas de cadascuna d’elles per prioritzar aquelles que finalment participaran en el programa. Les variables són les següents:

-  Petita o mitjana empresa amb 3 o més treballadors
-  Amb la matriu o el centre de decisió a la demarcació de Barcelona
-  Amb una trajectòria empresarial igual o superior als 5 anys
-  Amb vocació internacional
-  Voluntat d'invertir en el seu creixement empresarial

De totes les empreses que es presentin candidates a realizar el programa només en podran formar part 50, aquelles que a la fase de selecció siguin capaces de demostrar que tenen un elevat potencial de creixement i vocació per invertir en estratègies de millora empresarial.


Passos per acompanyar el creixement

El procés d’acompanyament a les pimes participants per configurar el pla de creixement el conformen sessions col·lectives (9 hores) i d’atenció individual (16 hores) durant sis mesos.
Un cop elaborats els plans de creixement empresarial, es donarà suport a les necessitats que cada empresa ha identificat i se les acompanyarà durant tres mesos més per superar els reptes plantejats mitjançant sessions individuals d’assessorament (20 hores), sessions d’exposició de bones pràctiques empresarials i classes magistrals col·lectives impartides per persones expertes en matèries com lideratge, innovació, finançament, comercialització i internacionalització (24 hores).

Al llarg de tot el procés, un equip de tutoria de PIMEC i en el cas de Martorell, el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell estaran a disposició de les empreses participants per acompanyar-les en tot el programa.


Objectius

L'objectiu del programa "Accelera el creixement" és millorar la competitivitat del teixit empresarial de les comarques barcelonines i crear ocupació. Per això, durant 10 mesos, ofereix a les 50 pimes seleccionades un acompanyament individualitzat i formació especialitzada en àmbits clau per al creixement com ara l'estratègia empresarial, la internacionalització, la innovació, les habilitats directives, la comercialització o el màrqueting.
La finalitat del projecte és proporcionar a les empreses les eines necessàries per tal de portar a terme una reflexió estratègica i identificar els factors claus d’èxit per al creixement empresarial, Estructurar un full de ruta per al creixement de l’empresa i contrastar-lo amb experts amb una dilatada experiència en el foment del creixement de projectes empresarials, i proporcionar eines de recolzament per tal que els projectes de creixement es puguin materialitzar.

Continguts programa

El programa té una durada de 12 mesos  i està repartit en tres fases. En total, inclou més de 70 hores de suport per a cada empresa.

Fase 1 – Selecció d'empreses participants

Fase 2 (27h) – Pla de Creixement
L’objectiu d’aquesta fase  és portar  a terme, amb el suport de consultors especialitzats, un pla de creixement operatiu per a cada empresa. Aquest pla serà finalment contrastat i validat pel Comitè d’experts del programa. En aquest sentit es preveuen en aquesta fase sessió d’inauguració-Networking (2h), sessions col·lectives (9h) i sessions individuals in company (16h): diagnosi i canvas actual, sessió d’enfocament, canvas futur, disseny del pla de creixement i sessió d’orientació a l’acció

Fase 3 (46h) – Suport a l’acció
Finalment, es vol donar suport en l’execució de les claus per al creixement identificades en la fase 2.  En aquesta darrera fase es preveuen diferents activitats com són:
- Sessions individuals in company (20 hores).
- 5 Masterclasses i best practises (24h): Comercialització, Innovació, Internacionalització, Finançament i Lideratge.
- Sessió de cloenda (2h)


Inscripcions i més informació

Les empreses de Martorell interessades a participar-hi s'han de posar en contacte o enviar el formulari d’inscripció abans del 5 de Juny de 2017, al Centre de Promoció Econòmica de Martorell (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell), trucar telèfon 93 775 31 01 o enviar un correu electrònic a moliempresa@martorell.cat, per tal que us puguem ampliar els detalls del programa.

També es poden inscriure directament a: http://www.acceleraelcreixement.com/
Telèfon: 934 964 571
Marcela Véliz: mveliz@pimec.org
Annabel Cuatrecases: acuatrecases@pimec.org

La participació al programa té un cost total de 5.600€ però l’empresa es fa càrrec d’una part  (500€+IVA), un cop seleccionada,  i la resta seran aportats per la Diputació de Barcelona i PIMEC.


Des del Centre de Promoció Econòmica animem a les empreses amb alt potencial de creixement a participar d'aquest programa, ja que creiem que eines de suport com aquestes són necessàries per a l’elaboració i desenvolupament de l’estratègia de creixement de l’empresa i creiem fermament en l’existència al nostre municipi d'empreses amb el perfil idoni per aquest tipus d'acció.

 

Enllaços relacionats

DÍPTIC PROGRAMA

FORMULARI INSCRIPCIONS

Testimonis participants

www.acceleraelcreixement.com

 

                

 

Tornar