donem impuls a l'emprenedor!

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017

INICIEM LA PREINSCRIPCIÓ FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017!!. Programació oferta formativa 2017-2018

FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP     FORMACIÓ TRANSVERSAL     PROGRAMES D'ORIENTACIÓ INSERCIÓ    

 

Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell publiquem les accions de formació ocupacional, finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya previstes a la programació 2017-2018.

Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i finalment atorgades totes les accions formatives.

La subvenció s’ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de  la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2017 (FOAP 2017) i queda obert el període de preinscripcions als cursos pendents de data d'inici en alguns casos. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l'any 2017, el gruix d'aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l'any 2018.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2017-2018

Els cursos atorgats a realitzar en el marc d'aquesta convocatòria  FOAP 2017, són els següents


Certificat de professionalitat  “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”  Nivell II (490 hores)

Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 490 hores
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Sessió informativa:    14 de desembre de 2017 a les 10.00 h !!!!
Dia inici i final: Classe inicial: 19 de desembre de 2017 de 10 a 12 h.
                           Del 8 de gener al 8 de juny de 2018 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
 

Certificat de professionalitat  “Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals” Nivell I  (250 hores) 

Durada del curs: 250 hores
Certificat Professionalitat Nvell 1
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 15 de març de 2018 a les 10.30 !!!
Dia inici i final:  del 3 d'abril al 3 de juliol del 2018, de 9.30 a 13.30 h
 

Certificat de professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web” Nivell II (600 hores)

Durada del curs: 600 hores
Certificat Professionalitat Nivell 2
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Sessió informativa: 29 de gener del 2018 a les 10.30 h !!!
Dia inici i final:  del 26 de febrer al 28 de setembre del 2018, de 15.00 a 20.00 h


Certificat de professionalitat “Gestió administrativa i finançera del comerç internacional” Nivell III (700 hores) 


Durada del curs: 700 hores
Certificat Professionalitat Nivell 3
Perfil d'entrada: Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell
Sessió informativa: 23 de gener del 2018 a les 10.30 h!!
Dia inici i final:  del 30 de gener al  28 de setembre del 2018, de 8.30 h a 14.30 h 

 

Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” Nivell I (310 hores) 

Durada del curs: 310 hores
Certificat Professionalitat Nivell 1
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 9 de febrer de 2018 a les 10.30 h!!
Dia inici i final: del 26 de febrer al 30 de maig de 2018, de 9.15 h a 14.15 h

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3). Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.
 

A TENIR EN COMPTE

A partir finalment de l'atorgament de totes els cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud. Consulteu la data de les sessions informatives dels cursos seleccionats.

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya 

 

 


Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell publiquem les accions de formació ocupacional, finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes a la programació 2016-2017.

Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i finalment atorgades totes ls accions formatives.

La subvenció s’ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de  la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2016 (FOAP 2016) i queda obert el període de preinscripcions als cursos pendents de data d'inici en alguns casos. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l'any 2016, el gruix d'aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l'any 2017.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2016-2017

Els cursos atorgats a realitzar en el marc d'aquesta convocatòria  FOAP 2016, són els següents


Certificat de professionalitat  “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”  Nivell II (470 hores)

Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 470 hores
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Sessió informativa:    16 de desembre de 2016 a les 10.00 h
Dia inici i final: del 21 de desembre de 2016 al 31 de maig del 2017 de 9.00 a 14.00 h
 

Certificat de professionalitat  “Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals” Nivell I  (250 hores) 

Durada del curs: 250 hores
Certificat Professionalitat Nvell 1
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: Per confirmar
Dia inici: Per confirmar   Horari: Per confirmar
 

Certificat de professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web” Nivell II (580 hores)

Durada del curs: 580 hores
Certificat Professionalitat Nivell 2
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Sessió informativa: 20 de gener de 2017 a les 10.30 h
Dia inici i final:  del 30 de gener al 24 de juliol del 2017 de 15.00 a 20.00 h

 

Certificat de professionalitat “Gestió administrativa i finançera del comerç internacional” Nivell III (680 hores) 

Durada del curs: 680 hores
Certificat Professionalitat Nivell 3
Perfil d'entrada: Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell
Sessió informativa: 18 de gener de 2017 a les 10.30 h
Dia inici i final:  del 30 de gener al 7 de setembre del 2017 de 08.30 a 14.30 h

 

Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” Nivell I (290 hores) 

Durada del curs: 290hores
Certificat Professionalitat Nivell 1
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessió informativa: 21 de febrer de 2017 a les 10.30 h
Dia inici i final: del 27 de febrer al 31 de maig del 2017 de 9.00 a 14.00 h

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3). Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.
 

A TENIR EN COMPTE

A partir finalment de l'atorgament de totes els cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud. Consulteu la data de les sessions informatives dels cursos seleccionats.

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 


Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell publiquem les accions de formació ocupacional, finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes a la programació 2015-2016. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i finalment atorgades quatre accions formatives.

La subvenció s’ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de  la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2015 (FOAP 2015) i queda obert el període de preinscripcions als cursos pendents de data d'inici en alguns casos. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l'any 2015, el gruix d'aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l'any 2016.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2015-2016

Els cursos a realitzar en el marc d'aquesta convocatòria  FOAP 2015, són els següents


Certificat de professionalitat  “Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals” Nivell I  (250 hores) INICIAT!

Durada del curs: 250 hores
Certificat Professionalitat Nvell 1
Perfil d'entrada: Formació bàsica
Sessió informativa: 14 de desembre de 2015 a les 10.00 h
Dia inici: 21 de desembre de 2015  Horari: del 21 de desembre de 2015 al 13 d’abril de 2016, de 9.30 a 13.30 h


Certificat de professionalitat “Activitats de venda” Nivell II (610 hores)  INICIAT!

Durada del curs: 610 hores
Certificat Professionalitat Nivell 2
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Proves de competència: dimecres 20 de gener de 2016 a les 10.30 h
Sessió informativa: divendres 22 de gener de 2016 a les 10.00 h
Dia inici: 1 de febrer de 2016  Horari: del 1 de febrer al 22 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h (o de 8.30 a 14.30 h sessions de 6 h)


Certificat de professionalitat “Gestió administrativa i finançera del comerç internacional” Nivell III (680 hores)  
Durada del curs: 680 hores
Certificat Professionalitat Nivell 3
Perfil d'entrada: Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell
Sessió informativa: 12 de febrer de 2016 a les 11.00 h
Dia inici: 29 de febrer de 2016  Horari: del 29 de febrer al 21 d'octubre de 2016, de dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h


Certificat de professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web” Nivell II (580 hores)
Durada del curs: 580 hores
Certificat Professionalitat Nivell 2
Perfil d'entrada: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell

Sessió informativa: 15 de març de 2016 a les 10.30 h
Dia inici: 1 d'abril de 2016  Horari:  del 1 d'abril al 20 d'octubre de 2016, de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció cal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PRESINSCRICPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i3). Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.
 

A TENIR EN COMPTE

Recordem que aquesta oferta formativa és provisional, pendent d'aprovació definitiva per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), no està garantit que la Generalitat els aprovi tots finalment. Un cop tinguem l'aprovació dels cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud.

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 


Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell publiquem les accions de formació ocupacional previstes a la programació 2014-2015. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya.

La subvenció s’ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2014 (FOAP 2014) i queda obert el període de preinscripcions als cursos pendents de data d'inici. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l'any 2014, el gruix d'aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l'any 2015.

PROGRAMACIÓ OFERTA FORMATIVA 2014-2015

Els cursos a realitzar en el marc d'aquesta convocatòria, és la següent:

Anglès: Atenció al públic (1ª edició)   INICIAT! INSCRIPCIONS TANCADES!

Durada del curs: 220 hores
Perfil d'entrada: GRADUAT ESCOLAR + experiència en el sector administratiu
Nivell: NO Certificat Professionalitat
Inici: 30 de desembre de 2014   Final: 4 de maig de 2015   (200 h teòriques + 20h de formació complementaria)
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 9.30h a 14.30h (dia 30/12 de 9.30h a 11.30h i el dia 21/4 de 9.30h a 12.30h)
Sessió informativa i prova de nivell: REALITZADA (dilluns 22 de desembre de 2014 a les 11.00 hores)

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Nivell II     INICIAT! INSCRIPCIONS TANCADES!

Durada del curs: 470 hores
Perfil d'entrada: GRADUAT ESCOLAR/ESO/CFGM/FPI
Nivell: Certificat Professionalitat 2
Inici: 2 de març de 2015   Final: 22 de juliol de 2015
Horari: De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. (5h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir)
Sessió informativa i prova escrita: REALITZADA (Divendres 20 de febrer de 2015 (2 sessions: 10.00 hores i 11.30 hores))

Creació i gestió de microempreses   INICIAT! INSCRIPCIONS TANCADES!

Durada del curs: 530 hores
Perfil d'entrada: BATXILLERAT/EQUIVALENT
Nivell: Certificat Professionalitat 3
Inici: 9 de març de 2015   Final: 23 desetembre de 2015
Horari: De dilluns a divendres de  9.30 a 14.30 h. (5h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir)
Sessió informativa i prova escrita: Dimecres 4 de març de 2015 a les 10.00 hores

Confecció i publicació de pàgines web. Nivell II  INICIAT! INSCRIPCIONS TANCADES!

Durada del curs: 580 hores
Perfil d'entrada: GRADUAT ESCOLAR/ESO/CFGM/FPI
Nivell: Certificat Professionalitat 2
Inici:  7 d'abril de 2015
Horari: De dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h. (5h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir) aprox.
Sessió informativa i prova escrita: Dilluns 23 de març de 2015 a les 10.00 hores
Proves de competències: Dilluns 23 de març de 2015 a les 11.00 hores

Anglès: Atenció al públic (2ª Edició) 

Durada del curs: 220 hores
Perfil d'entrada: GRADUAT ESCOLAR+ experiència en el sector administratiu
Nivell: NO Certificat Professionalitat
Inici:  29 de juny de 2015 Final: 14 d'octubre de 2015
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h (4h/dia)
Sessió informativa i prova de nivell:  dilluns 08 de juny de 2015 a les 10.30 hores

 

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS

Per poder participar en el procés de selecció pcal seguir els següents passos:

• Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació (clicant sobre cada títol podreu consultar el programa). Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada curs i si podeu assistir amb l'horari i calendari establerts. Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.


• Si us interesseu per alguna especialitat cal omplir el formulari de preinscripció online o que us adreceu a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10 i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessaria.

 

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

• Omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o PRESINSCRICPCIÓ ONLINE

Aportar la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA DEL FULL Informe de Vida Laboral
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i3). Podeu consultar AQUÍ els requisits d'accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.

A TENIR EN COMPTE

Un cop tinguem l'aprovació dels cursos procedirem a la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud.
Respecteu el procés de sol·licitud  i porteu la documentació requerida

Cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

 

Tornar