donem impuls a l'emprenedor!

IMPIC, Termografia

Camí del Riu s/n · Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner · Viver d'empreses Molí Empresa
655892886
info@impic.es
Instal·lacions (aigua, gas, electricitat...)

Inspeccions de termografia a quadres e instal•lacions elèctriques per la localització de punts o zones calentes degut a males connexions, oxidacions, terminals fluixos, etc. Inspeccions de termografia en edificacions per localitzacions d’humitats, falta d’aïllament, entrades d’aire, etc.

Inspeccions de termografia mitjançant drons a instal•lacions elèctriques, industries, cultius, etc.

Inspeccions a industries mitjançant equips d’ultrasons per detectar fuites d’aire comprimit o altres gasos a distancia, i control de rodaments i lubricació en equips rotatius. Formació de termografia i ultrasons especialment en cursos a la pròpia empresa.

La termografia es la tècnica que ens permet veure la radiació tèrmica que emeten els objectes, i mitjançant les càmeres termogràfiques podem veure la temperatura dels objectes.

Els equips d’ultrasons que utilitzem ens permeten sentir “sorolls” de freqüències no audibles per les persones entre 20 y 100 KHz, com per exemple les fuites de gasos o la fricció que fan el rodaments.

Veure totes les empreses