donem impuls a l'emprenedor!

AUTÒNOMS: Mesures de suport (COVID-19)

25/03/2020 13:38

Si ets autònom, t'interessa conèixer les mesures de suport davant el Covid-19 a les quals pots accedir

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITA

Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana defacturació del semestre anterior. Complint els requisits següents:

• Afiliat ien alta al RETA
• Acreditació dela reducció de la seva facturació
• Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30dies)

Font: Article 17, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

Més informació a: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

 

MORATÒRIA DE TRIBUTS

  • Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i fins el dia 30/05/2020

Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, de 12 de març

  • Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma

Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

 

AJUT PER A AUTÒNOMS

El Departament enmatèria de treball ha aprovat una partida pressupostària de 7,5 milions d’€ per atorgar aquesta prestació fins al seu exhauriment. Es preveu que aquesta línia d’ajuts pugui beneficiar 4.500 persones treballadores autònomes. Les condicions són les següents:

• Import de l’ajut fins a 2.000 euros.
• Que l’espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se.
• Acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març de 2020 en comparació en el mes de març de l’any anterior.
• No disposar d’altres fonts d’ingressos alternatives

Més informació a: treball.gencat.cat/ca/àmbits/autonom/     @treballautonom.tsf@gencat.cat      93 228 57 57


TIPUS DE FINANÇAMENT

• Aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.
Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

Font: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

 

Enllaços relacionats

Àrea de serveis a l'Empresa del #SOC

Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

Veure totes les notícies