donem impuls a l'emprenedor!

El Govern posa en marxa la Línia d'Avals per a garantir la liquiditat d'autònoms i empreses

26/03/2020 10:15

La Línia d'Avals, amb un import màxim de 100.000 milions d'euros, té com a objectiu fer costat a les empreses i autònoms espanyols, garantint l'accés al finançament necessari per a mantenir l'activitat i l'ocupació.

  • El Consell de Ministres ha aprovat les característiques del primer tram de la Línia, per import de 20.000 milions d'euros, el 50% del qual s'emprarà per a garantir préstecs d'autònoms i pime.
     
  • La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar finançament per a pagament de salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d'obligacions financeres o tributàries.
     
  • La garantia cobreix, en el cas d'autònoms i pimes, el 80% dels nous préstecs i renovacions de finançament
     
  • Per a la resta d'empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% de les operacions de renovació

El Consell de Ministres ha aprovat avui l'Acord que recull les característiques del primer tram, per import de fins a 20.000 milions d'euros, de la Línia d'Avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

El Govern dóna així compliment al compromís amb les empreses, especialment amb els treballadors autònoms i les pimes, de posar en marxa les mesures necessàries per a garantir la seva liquiditat i preservar l'activitat productiva i l'ocupació.

Amb aquest objectiu, la Línia d'Avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Aquesta Línia serà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres.
 

Característiques de la Línia d'Avals

La Línia d'Avals es va aprovar amb una dotació de fins a 100.000 milions d'euros. El primer tram activat en l'acord d'avui té un import de 20.000 milions d'euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d'autònoms i pimes.

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18de març.

L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.

L'aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les quals l'ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d'aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l'inici de la crisi del COVID-19.

També assumeixen el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

 

Enllaços relacionats

Font: Nota premsa Ministeri

www.mineco.gob.es

Veure totes les notícies