donem impuls a l'emprenedor!

Obert el termini de presentació de candidatures, nova edició especial post-Covid19, programa Comerç 21

06/07/2020 12:26

Es posa en marxa la 4a edició del projecte ‘Comerç 21’ especial post-COVID19, que duu a terme la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb PIMEComerç, i amb el suport de l’Ajuntament de Martorell per millorar la competitivitat de 50 comerços de la província de Barcelona.

El dimecres 8 de juliol es farà la presentació online del programa i, per tant, ja es poden fer les inscripcions enviant un mail a info@comerc21.cat (PimeComerç) i fabregasps@diba.cat. Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

El programa està dirigit als comerços i serveis de la província de Barcelona amb objectiu de millorar  l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.

L’acció consisteix en el suport, assessorament i acompanyament personalitzat a les empreses seleccionades: diagnosi de l’empresa, disseny d’un pla d’accions, execució i acompanyament.

Comerç 21 definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

A partir d’ara, començarà el procés de selecció de les empreses de comerç o serveis que es beneficiaran del pla pilot. Les candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per seleccionar els participants a partir de l’anàlisi de qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació i la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica, entre d’altres.

Objectius

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

Metodologia

Fase 1:Selecció
Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2: Planificació
Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los. Durant aquesta fase farem:

  •     Inici del projecte i sessió de networking entre els participants
  •     6 hores d’assessorament individualitzat
  •     Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants

Fase 3: Execució
10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4: Seguiment
Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de l’implementació de les accions

Qui hi pot participar?

El projecte està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment a:

  • Micro empreses comercials i/o de serveis
  • Localitzades en trama urbana dels municipis de la província de Barcelona
  • Amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci

Termini participació

Us informem que ja està obert el termini per presentar les candidatures dels comerços. Els candidats hauran d’omplir un formulari d’inscripció, que trobaran al web www.comerc21.cat

Inscripcions i contacte

Per participar en aquest projecte, l’empresa ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-ho per correu electrònic a l’adreça,  info@comerc21.cat.

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de només 100€ (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC. Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció  www.comerc21.cat

Per tal d’omplir la informació i conèixer les característiques del projecte, no dubteu en contactar amb el personal tècnic de Comerç (friera@martorell.cat ) i/o del Centre de Promoció Econòmica (amillan@martorell.cat / rmoya@martorell.cat ) de l’Ajuntament de Martorell.

PIMEComerç:  Annabel Cuatrecases - 93 496 45 00  info@comerc21.cat 
Diputació de Barcelona:  Sílvia Fàbregas - fabregasps@diba.cat
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner Ajuntament Martorell:  Ana Millán / Raquel Moya · 93 775 31 01
Comerç Ajuntament Martorell: Ferran Riera · 
93 774 18 77

Enllaços relacionats

Consulta el llistat d’empreses participants de les anteriors edicions

Formulari Inscripció
www.comerc21.cat

 

Veure totes les notícies