donem impuls a l'emprenedor!

En marxa el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social de Martorell amb el paquet d’ajuts econòmics “MARTORELL ACTUA” per petits comerços, empreses i autònoms

31/07/2020 07:51

L'Ajuntament de Martorell activarà pròximament la convocatòria d’un paquet d’ajuts econòmics directes destinats al petit comerç, persones autònomes i empreses per despeses vinculades al manteniment o reactivació de la seva activitat, emmarcat dins el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social “Martorell Actua” per fer front als efectes de la COVID-19.

Davant la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19, l’Ajuntament de Martorell ha utilitzat des del seu inici totes les eines i recursos que ha tingut al seu abast per tal de preservar la salut dels ciutadans, la prestació dels serveis bàsics i la protecció de les persones –especialment del col·lectius més vulnerables-, col·laborant amb la resta d’administracions, agents del món sanitari i de protecció civil.

L’Equip de Govern conjuntament amb la resta de grups municipals de l'Ajuntament de Martorell i després de mantenir contacte directe i constant amb els agents econòmics del municipi han treballat en la definició d'una estratègia per donar suport i fer front a aquesta situació, elaborant el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell com a instrument que ajudi a pal·liar i superar aquesta emergència social i econòmica.

“MARTORELL ACTUA”, Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social de Martorell

El Ple Municipal del passat  juliol va aprovar el Pla 'MARTORELL ACTUA', Pla de Reactivació  Econòmica i de Protecció Social, un full de ruta que té com a objectiu pal·liar i superar els efectes de la crisi econòmica i social que ha provocat la COVID-19 a la població.

El pla té dos grans objectius, d'una banda, determinar les mesures necessàries per incidir i corregir la desacceleració econòmica i poder contribuir al manteniment del teixit productiu i econòmic a la ciutat. I, d'altra banda, donar resposta a les creixents necessitats socials, especialment dels col·lectius més vulnerables.

Aquest pla es planteja com un document col·laboratiu obert, transversal i viu, adaptable perquè les accions siguin les més adequades i efectives en cada moment a causa de la incertesa de l'evolució d'aquesta crisi.

‘MARTORELL ACTUA’ s’articula a partir de 2 eixos principals donant suport a l’economia local i ocupació i a l’àmbit social i de les persones, amb les famílies, les entitats i les empreses com a destinataris,  a través de 12 línies d’actuació.

Per tal de donar resposta a aquestes mesures excepcionals l’Ajuntament de Martorell esta treballant en la  reestructuració  del seu pressupost municipal de 2020, mantenint com a compromís de l’equip de Govern l’actual nivell de despeses, tot i que es  prioritzarà la despesa en les actuacions que siguin necessàries per implementar aquest el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell.
En el desplegament del Pla es preveu fer el seguiment periòdic de les accions efectuades, així com la seva revisió o adaptació a les noves circumstàncies que es puguin presentar.

Ajuts econòmics directes “MARTORELL ACTUA” per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia

El primer eix del pla -l’econòmic-, pretén mantenir i promoure l’activitat donant suport a empreses, comerços i autònoms i fer un seguiment i anàlisi dels sectors més afectats i de les ajudes aplicades. També es planteja el foment de l’ocupació, la millora i potenciació de les ajudes i l’impuls de les inversions, amb suport a empreses i promotors privats i fent créixer la inversió des de l’Ajuntament. 
Dins d’aquest primer eix s’emmarca una de les 12 línies d’actuació del pla “Foment de l’ocupació millorant i potenciant els ajuts a empreses, comerços i autònoms” en la que l’Ajuntament treballa per establir una línia d’ajuts econòmics dirigida a facilitar la represa de les activitats econòmiques de la ciutat que han patit de forma significativa l’impacte de les mesures que s’han establert fruit de la crisi sanitària generada per la COVID-19, ampliant i complementant d’aquesta manera altres subvencions municipals ja actives.

Persones Beneficiàries
Aquesta nova línia d'ajuts específics per la situació de la covid-19, anirà adreçada a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell, amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals i que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació amb el facturat el mateix període de l'any anterior de la seva activitat a causa de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els requisits específics d’aquests ajuts es podran consultar en detall en les bases que regularan aquests Ajuts i que esta previst siguin aprovades en el proper Ple Municipal. En aquestes bases també es premiarà als autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l'ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat a conseqüència de l'estat d'alarma o de les restriccions que pugui determinar l'Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització d'aquest.
L’import concedit d’aquesta subvenció s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments bàsics (aigua, llum, gas...), costos laborals del personal contractat per compte aliena i altres obligacions tributàries (Impost sobre béns immobles i de la taxa per la recollida de residus comercials...), que s'han generat durant la vigència de l'estat d'alarma i/o el procés de desescalada.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Sol·licitud
La sol·licitud de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, pròximament es podran presentar telemàticament a través del web municipal com sempre de manera senzilla i accesible. Es podrà consultar tota la documentació a presentar, el procediment i les bases en les planes web www.martorell.cat  i www.moliempresa.cat , així com en els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament.

Aquesta nova línia d’ajuts específics per la situació de la covid-19, complementa el paquet d’ajudes municipals que l’Ajuntament de Martorell posa sempre a disposició del petit comerç, autònoms i empreses i que gràcies a “Martorell Actua” té la voluntad de consolidar per a donar suport i impuls al teixit empresarial del municipi.

 

Enllaços relacionats

www.martorell.cat
www.moliempresa.cat
 

                  

Veure totes les notícies