donem impuls a l'emprenedor!

Línia de finançament Emprendetur per a projectes turístics innovadors

15/04/2014 12:01

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha llançat la tercera edició de les línies de finançament Emprendetur, dotades amb 110 milions d’euros destinats a finançar projectes de joves emprenedors i d’empreses que introdueixin la innovació en el sector turístic.

Emprendetur compta amb dues línies de finançament :

- Emprendetur Joves Emprenedors, destinada a projectes de joves emprenedors en turisme , dotada amb 30 milions d’euros.

- Emprendetur R + D + I , per finançar empreses amb projectes i actuacions de caràcter innovador en turisme , que compta amb un pressupost de 80 milions d’euros.

Ambdues resolucions han sortit publicades al BOE núm 77:

1. Resolució de 20 de març de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, per la qual s’efectua la convocatòria corresponent a l’exercici 2014 d’ajudes per projectes i actuacions dins del programa Emprendetur I+D+i compost per línies Emprendetur I+D i Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo.

Veure disposició: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3405.pdf

2. Resolució de 20 de març de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, per la qual s’efectua la convocatòria corresponent a l’exercici 2014 d’ajudes per projectes i actuacions dins del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo.

Veure disposició: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3406.pdf

Les ajudes són fins a un màxim del 75% del pressupost finançable de l’actuació, i la quantitat de finançada mai superà la xifra de 1.000.000 euros.

Els prèstecs tindran un tipus d’interés del 2.264% i un termini d’amortització de cinc anys.

Amb aquesta mesura , es pretén facilitar el desenvolupament de models de negoci innovadors que millorin la competitivitat i la rendibilitat del sector turístic espanyol així com fomentar la incorporació al teixit empresarial de joves emprenedors .

Emprendetur s’emmarca en una sèrie d’actuacions incloses en el Pla Nacional i Integral de Turisme 2012-2015 ( PNIT ) per estimular la capacitat innovadora en el si de la indústria turística espanyola i aprofitar les oportunitats de negoci que presenten per a emprenedors amb iniciativa la riquesa de recursos turístics encara per explorar al nostre país .

Així mateix , amb el projecte Emprendetur es dóna resposta al que preveu el PNIT que assenyala als joves emprenedors com el col·lectiu amb major potencial per introduir la innovació en el sector turístic espanyol.

Per a qualsevol consulta sobre aquestes línies es pot contactar amb innpulsa@segittur.es

 

Termini

 

El termini per a la presentació de sol·licituds acabarà el 30 d’abril.

 

Enllaços relacionats

 

Ministeri, Indústria, Energía i Turisme

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/

www.innpulsaturismo.es

Veure totes les notícies