donem impuls a l'emprenedor!

Línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços per a l'any 2014

16/04/2014 10:31

La Generalitat impulsa una línia de finançament de 24 milions per a emprenedors, autònoms i comerços. Es tracta d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'emprenedors, autònoms i micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana.

Els crèdits poden finançar tant despeses d'inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

El Departament d’Empresa i Ocupació impulsa per tercer any consecutiu, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), una línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana i facilitar l’accés al crèdit al teixit empresarial català.

La línia està dotada amb 24 milions d’euros destinats a finançar projectes d’inversió i/o circulant per a autònoms, microempreses (empreses de fins a 2 milions d’euros de facturació i un màxim de 9 empleats), i pimes, en aquest cas del sector del comerç.

Aquest és el tercer any que es posa a disposició d’emprenedors, autònoms i comerços aquesta línia de finançament.
L’any 2013 es van formalitzar un total de 383 operacions, un 7,28% més que el 2012, per un import de 21,6 milions d’euros, un 12% més respecte l’any anterior.
Pel que fa a les microempreses, el 60% de les operacions que es van formalitzar  oscil·len entre 50.000 i 100.000 euros, mentre que en el cas dels autònoms, el 94% de les operacions formalitzades es va situar entre els 10.000 i 50.000 euros.
Durant l’any 2013 també destaca l’increment del 84,6% de peticions d’autònoms així com d’empreses de nova creació, que van pujar un 69,31%.

Les condicions de les operacions són les següents:

- El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col•laboradores (Banc Sabadell o CaixaBank, sens perjudici que l’ICF pugui fer convenis amb altres entitats financeres).
- Euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a 5,75 punts.
- L’import del préstec serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari
- Termini de 5 anys, inclosos 2 de carència.
- Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
- Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.

A qui va dirigit?

A qualsevol empresa constituïda com a persona autònoma, micro, petites i mitjanes empreses (de l'àmbit del comerç) amb seu social o activitat a Catalunya.

Termini de presentació i sol·licituds

Fins al 31 de desembre de 2014, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjà del web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s’haurà de presentar, en el termini màxim de 15 dies naturals, en paper i degudament signat, presencialment o per correu, en qualsevol oficina de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), indicades a Canal Empresa, o bé per mitjans telemàtics a través de Canal Empresa, signat electrònicament. La sol·licitud no tindrà validesa i s’anul·larà informàticament si no es presenta en el termini esmentat de 15 dies naturals.

 

Enllaços relacionats

 

DOGC · ORDRE EMO/114/2014, de 4 d'abril

Nota Gencat

Institut Català de Finances

Canal Empresa

Veure totes les notícies