donem impuls a l'emprenedor!

Convocatòria per a Pimes de Barcelona per a desenvolupar Plans de Màrqueting digital per fer front a la Covid-19

05/11/2020 07:48

Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020 d'ajuts econòmics a Pimes de Barcelona, per al desenvolupament de plans de màrqueting digital internacional, com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19

Digitalitza't i amplia el teu mercat
Finançament pel teu Pla de màrqueting digital internacional

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han posat en marxa la present convocatòria extraordinària del Programa TICCámaras en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (2014-2020), cofinançat pel FEDER en un 100% per fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19 a les pimes.      
La present convocatòria té per objecte promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) i autònoms/es de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona al Programa TICCámaras, mitjançant la concessió d'ajuts econòmiques per a la implantació de les TIC.

• Ajuts econòmics per a la implantació de les TIC a les pimes: el pressupost associat és de 210.000 euros. El percentatge màxim d'ajut la a percebre per cada empresa serà de el 100% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 7.000 euros. El finançament de l'import elegible pel desenvolupament de la implantació és aportada en un 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 (POPE).

Pressupost: 210.000,00€      |    Data límit: 06/11/2020 (a les14:00)

Adreçat a Pimes i autònoms amb activitat econòmica a la demarcació de la Cambra de Barcelona  (menys de 250 treballadors i menys de 50M€ de facturació)

 

Enllaços d'interès

 

Cámara de España

Contacta Cambra de Barcelona per a més informació

Presentació de sol·licituds: A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Programa Xpande digital

Convocatòria

Veure totes les notícies