donem impuls a l'emprenedor!

Persones en situació d’atur reben suport en la preparació de la prova ACTIC

17/11/2020 12:45

Més d’una vintena de persones en situació d´atur i inscrites al Servei Local d’Ocupació de Martorell han participat durant les darreres setmanes en els cursos de formació per a la preparació de la prova per a l’obtenció del certificat ACTIC “Prepara't per al certificat Actic (Nivell 1 i Nivell 2)” dins el programa MARTORELL ADAPTA’T en modalitat telemàtica i impulsats pel Centre de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Martorell junt amb la Diputació de Barcelona.

L´Ajuntament de Martorell a través del departament de Promoció Econòmica Molí Fariner ha organitzat durant els mesos d’octubre i novembre dos cursos amb l’objectiu de donar suport a persones demandants d’ocupació i usuàries del servei local d’ocupació en  la preparació de la prova  per  a l’obtenció del certificat ACTIC.

L’ACTIC (“acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col•laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. La sol•licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.
Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat bàsic, mitjà o avançat. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Per aquest motiu des de la regidoria de Promoció Econòmica s’impulsa aquest tipus de formació amb l’objectiu de dotar als alumnes de les competències i coneixements necessaris que els permetin superar amb èxit la prova d’obtenció del certificat en el Nivell al qual es presentin.

Actic Nivell 1 i Nivell 2

Els cursos emmarcats dins el programa MARTORELL ADAPTA’T han estat impartits pel formador Josep R. Alonso de la consultora P.H.R.O. TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS, S.L.

La primera formació de preparació a l’Actic nivell 1 s’ha realitzat del 26, 27, 28, 29 i 30 d'octubre de 2020 i han participat 14 alumnes, mentre que la formació del Nivell 2 ha estat del 9, 10, 11, 12 i 13 de novembre de 2020 en el mateix horari i l’han realitzat també 14 participants, 7 dels quals han realitzat els dos nivells.

Les dues a formacions s’han estructurat en 5 sessions de 5 hores de durada aproximada, 25 hores en total. El curs s’ha desenvolupat en sessions programades en directe (pel que fa a una part del programa) a través de la plataforma de la consultora Aula Virtual E-PHRO, i sense haver de sortir de la plataforma ni instal•lar cap mena de programa, on s’han definit els objectius de cada sessió i s'han exposat de forma pràctica els continguts teòrics i procediments bàsics, i on els alumnes han pogut diàriament resoldre els seus dubtes. En cas de no poder assistir a alguna de les sessions programades, aquestes s’han pogut recuperar i visualitzar en qualsevol altre moment del curs.

L’altra part de la formació s’ha realitzat també a través de l’Aula virtual E-PHRO, un campus virtual propi de la consultora on els/les participants han posat en pràctica cadascú al seu ritme i horari més adient, els coneixements adquirits mitjançant la resolució de diverses activitats. Els participants han tingut a la seva disposició material de suport, vídeos i activitats, entre altres. També han disposat en tot moment d'un espai de comunicació per resoldre dubtes i formular consultes, on el docent i qualsevol membre del grup han pogut participar.

“Martorell Adapta’t” 2020

En aquesta edició 2020 de MARTORELL ADAPTA’T s’han programat diferents cursos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que han sigut en alguns casos reorientats a modalitat online per no aturar l’activitat i continuar oferint als nostres usuaris aquestes formacions dins la situació excepcional generada per la crisi sanitària de la Covid-19; "Manipulador/a d'aliments", “Fem comptes, Excel Bàsic”, “Prepara't per al certificat actic (nivell 1)” i “Prepara't per al certificat actic (nivell 2)”.
Aquestes formacions  transversals que s’ofereixen des del centre de Promoció Econòmica Molí Fariner van destinades a aquelles persones en situació d´atur i inscrites al Servei Local d’Ocupació de Martorell amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a aquelles persones interessades a formar-se a fi de millorar les seves condicions d’accés a l’àmbit laboral. Tots els cursos són GRATUÏTS, donant a tothom la possibilitat d´accedir-hi.

L'accés als continguts i activitats del curs s’ha presentat en format SCORM interactiu i dinàmic, de fàcil seguiment i amb un disseny molt atractiu. Aquesta part d’activitats es fa de manera asíncrona per afavorir l’aprenentatge autònom i flexible. Gràcies a aquesta plataforma de formació els alumnes han pogut optimitzar el seu temps realitzant la pràctica i l’assoliment de coneixements en l’horari que més els convingui abans de la següent sessió.


Més informació del programa

http://www.moliempresa.cat/article/82/MARTORELL-ADAPTAT.ca.html

Veure totes les notícies