donem impuls a l'emprenedor!

Obert el termini per participar en el projecte “Comerç 21”, suport a pimes comercials i de serveis

11/05/2021 10:17

Es posa en marxa una nova edició del projecte ‘Comerç 21’, que duu a terme la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb PIMEComerç, i amb el suport de l’Ajuntament de Martorell per donar impuls als petits comerços, serveis i parades de Mercat.

El programa està dirigit als comerços i serveis de la província de Barcelona amb objectiu de millorar  l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual. La situació dels comerços i serveis és molt diferent ara que quan va començar les primeres edicions del programa Comerç 21, i és per aquest motiu que aquest projecte s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

L’acció consisteix en el suport, assessorament i acompanyament personalitzat a les empreses seleccionades: diagnosi de l’empresa, disseny d’un pla d’accions, execució i acompanyament.

Comerç 21 definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

A partir d’ara, començarà el procés de selecció de les empreses de comerç o serveis que es beneficiaran del pla pilot. Les microempreses candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per seleccionar els participants a partir de l’anàlisi de qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació i la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica, entre d’altres.

Objectius
Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual. En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

Metodologia

Fase 1:Selecció
Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2: Planificació
Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los. Durant aquesta fase farem:
•     Inici del projecte i sessió de networking entre els participants
•     6 hores d’assessorament individualitzat
•     Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants

Fase 3: Execució
10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4: Seguiment
Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de l’implementació de les accions.

Qui hi pot participar?

El projecte està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment a:

• Micro empreses comercials i/o de serveis i parades de mercats municipals
• Localitzades en trama urbana dels municipis de la província de Barcelona
• Amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci

Inscripcions i contacte

Per participar en aquest projecte, l’empresa ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-ho per correu electrònic a l’adreça,  info@comerc21.cat abans del 7 de juny de 2021.

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de només 100€ (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC. Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció  www.comerc21.cat

Per tal d’omplir la informació i conèixer les característiques del projecte, no dubteu en contactar amb el personal tècnic de Comerç (jviladot@martorell.cat ) i/o del Centre de Promoció Econòmica (amillan@martorell.cat / rmoya@martorell.cat ) de l’Ajuntament de Martorell.

 

PIMEComerç:  Annabel Cuatrecases - 93 496 45 00  info@comerc21.cat
Diputació de Barcelona:  Sílvia Fàbregas -  674 962 586  fabregasps@diba.cat
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner Ajuntament Martorell:  Ana Millán / Raquel Moya • 93 775 31 01
Comerç Ajuntament Martorell: Jordi Viladot • 93 774 18 77 

Enllaços relacionats

Díptic Comerç 21
Formulari Inscripció
www.comerc21.cat

Veure totes les notícies