donem impuls a l'emprenedor!

Ampliat el termini per participar en el projecte “Comerç 21”, suport a pimes comercials i de serveis

11/06/2021 09:06

La Diputació de Barcelona fins amplia fins el dia 18 de juny el termini per enviar les candidatures per la 5a edició Comerç 21, programa per donar impuls als petits comerços, serveis i parades de Mercat.

La nova edició del projecte ‘Comerç 21’ està impulsada per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona conjuntament amb PIMEComerç, i amb el suport de l’Ajuntament de Martorell.

Per que els possibles comerços, serveis o parades de mercat municipal interessades puguin tenir una informació més directa i concisa sobre aquesta 5a edició, s'ha convocat una sessió informativa virtual que tindrà lloc el proper 15 de juny a les 15:30 h a través de la plataforma Zoom en el següent enllaç:  https://us02web.zoom.us/j/88257423435?pwd=OER6NGxXK0VGZjNaYi84SUVuUWJ1Zz09.

El programa està dirigit als comerços i serveis de la província de Barcelona amb objectiu de millorar  l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual. La situació dels comerços i serveis és molt diferent ara que quan va començar les primeres edicions del programa Comerç 21, i és per aquest motiu que aquest projecte s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

L’acció consisteix en el suport, assessorament i acompanyament personalitzat a les empreses seleccionades: diagnosi de l’empresa, disseny d’un pla d’accions, execució i acompanyament.

Comerç 21 definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

A partir d’ara, començarà el procés de selecció de les empreses de comerç o serveis que es beneficiaran del pla pilot. Les microempreses candidates hauran d’omplir un formulari d’inscripció que servirà per seleccionar els participants a partir de l’anàlisi de qüestions com l’estratègia actual de l’empresa, del seu sector d’activitat, l’evolució de la facturació i la contractació de personal i el nivell de solvència econòmica, entre d’altres.

Objectius
Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual. En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

Metodologia

Fase 1:Selecció
Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2: Planificació
Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los. Durant aquesta fase farem:
•     Inici del projecte i sessió de networking entre els participants
•     6 hores d’assessorament individualitzat
•     Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants

Fase 3: Execució
10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4: Seguiment
Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de l’implementació de les accions.

Qui hi pot participar?

El projecte està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment a:

• Micro empreses comercials i/o de serveis i parades de mercats municipals
• Localitzades en trama urbana dels municipis de la província de Barcelona
• Amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci

Inscripcions i contacte

Per participar en aquest projecte, l’empresa ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-ho per correu electrònic a l’adreça,  info@comerc21.cat abans del 18 de juny de 2021.

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de només 100€ (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC. Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció  www.comerc21.cat

Per tal d’omplir la informació i conèixer les característiques del projecte, no dubteu en contactar amb el personal tècnic de Comerç (jviladot@martorell.cat ) i/o del Centre de Promoció Econòmica (amillan@martorell.cat / rmoya@martorell.cat ) de l’Ajuntament de Martorell.

 

PIMEComerç:  Annabel Cuatrecases - 93 496 45 00  info@comerc21.cat
Diputació de Barcelona:  Sílvia Fàbregas -  674 962 586  fabregasps@diba.cat
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner Ajuntament Martorell:  Ana Millán / Raquel Moya • 93 775 31 01
Comerç Ajuntament Martorell: Jordi Viladot • 93 774 18 77 

Enllaços relacionats

Díptic Comerç 21
Formulari Inscripció
www.comerc21.cat

Veure totes les notícies