donem impuls a l'emprenedor!

Convocatòria oberta de les Subvencions CCAM 2021 en els àmbits de comerç, serveis, artesania i moda

18/06/2021 11:01

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, des del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert el programa de subvencions 2021 per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Aquestes subvencions es poden sol·licitar des del 17 de juny fins el 22 de juliol (Comerç) i fins el 15 de juliol (Moda). A continuació us enumerem resumidament els programes disponibles per cada àmbit, els beneficiaris de la la subvenció i també la quantia de la subvenció.

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis i moda, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

Amb les línies de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç i els serveis, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d'actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

Línies subvencions

Les subvencions del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya) per a l’any 2021 destinades a les empreses del comerç, serveis, artesania i moda s’articulen mitjançant les següents 7  línies d’actuació:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Objectiu
Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones. En concret:
• Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i/o del territori de forma integral.
• Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.
• Promoure la col.laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Persones beneficiàries
Les entitats del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda:
- Entitats territorials sense ànim de lucre.
- Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
- Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
- Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.
S’exclouen les fundacions i els col•legis professionals.

3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

Objectiu
Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra dels clients.
Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Persones beneficiàries
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (CONVOCATÒRIA NO OBERTA)

Objectiu
Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística

6. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç

7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

 

Subvencions del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya)

 

Veure totes les notícies