donem impuls a l'emprenedor!

[EMPRESA-AUTÒNOM] Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

21/06/2021 10:09

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Beneficiaris

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica) que compleixin uns requisits especifics.

Import
Ajut de 3.000 euros per empresaris que tributin per estimació directa i de 4.000 a 200.000 per empresaris que estiguin a estimació directa i que puguin demostrar que han perdut un 30% de facturació en 2020.

Termini presentació

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia: des de les 9h del 21 de juny de 2021 fins a les 15h del 30 de juny de 2021

 

Per més informació:

Ajuts de suport a la solvència empresarial

Tràmit


http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-COVID-19

INFOGRAFIA: 

Bases:

Veure totes les notícies