donem impuls a l'emprenedor!

Beques d'internacionalització empresarial 2016. Fins al 2 de juny

19/05/2014 22:29

Resolució de 26 d'abril de 2014, d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, per la qual es convoca el programa de beques d'internacionalització empresarial 2016.

El Reial decret llei 4/2011, de 8 d'abril, de mesures urgents d'impuls a la internacionalització mitjançant la creació de l'entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior, ICEX, la denominació passa a ser ICEX Espanya Exportació i Inversions de conformitat amb el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, assenyala en el seu article 3 que dins dels seus fins generals es troba l'impuls de la internacionalització de les empreses espanyoles, especialment de les petites i mitjanes empreses (PIMES), en totes les fases del seu procés d'internacionalització, a través de la prestació d'aquells serveis, programes, suports econòmics, instruments d'informació, finançament o assessoria que en cada moment es requereixin.

Desenvolupant aquests fins, els Estatuts d'ICEX aprovats pel Reial Decret 1636/2011, de 14 de novembre, assenyalen en el seu article 4.1.h) entre les seves funcions la de donar suport a la internacionalització a través de programes de capacitació de futurs professionals orientats al àrea internacional de l'empresa.

Perquè aquests programes tinguin la major difusió possible i en benefici dels principis de transparència i publicitat que regeixen les actuacions d'ICEX es considera oportú que, juntament amb altres mitjans, es publiqui aquesta convocatòria en el BOE.

Per tot això, resolc:

Primer

Convocar el Programa de Beques d'Internacionalització Empresarial 2016 la convocatòria s'incorpora a aquesta resolució.

Segon

La convocatòria del programa estarà a disposició dels interessats a través del portal d'Internet d'ICEX http://www.icex.es/becas.

Sol·licitud de admisión.-Si l'aspirant reuneix els requisits haurà d'emplenar el formulari d'inscripció accessible a través del portal d'Internet de l'ICEX http://www.ICEX.es/becas. El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig al 2 de juny de 2014.

 

Més informació:

BOE

 

Enllaços relacionats

 

ICEX

Veure totes les notícies