donem impuls a l'emprenedor!

L’Ajuntament contracta a 11 persones aturades de Martorell en el marge del pla d’ocupació “Treball i Formació 2022”

07/06/2022 09:02

L'Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner ha posat en marxa aquesta setmana un nou pla d’ocupació municipal amb la contractació d’11 persones aturades en el marc de la convocatòria per a l'any 2022 del Programa “Treball i Formació MG52”, “Treball i Formació PRGC” i, “Treball i Formació PANP”

Els 11 usuaris del pla d’ocupació han realitzat aquest dimecres la formació en Prevenció de Riscos Laborals a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica, i han començat a treballar avui 1 de juny com auxiliars administratius/ves, Peó Pintor, Peó Electricista i ajudants/es de brigada. durant 12 mesos.

Aquest programa impulsat i finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i gestionat per l’Ajuntament de Martorell, s'adreça a persones en situació d’atur i té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Dins d’aquesta convocatòria s’han atorgat a l’Ajuntament de Martorell els següents projectes d’ocupació, agrupats en tres línies: Adreçada a persones de 52 anys o més en situació d´atur com a demandants d'ocupació no ocupades (MG52), una altre adreçada a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC) i una adreçada a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació (PANP).

- Línia “Treball i Formació MG52”

2 Auxiliars administratives amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals del 1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.
1 Peó Pintor amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals del 1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.
1 Peó Electricista amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals del 1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.

- Línia “Treball i Formació PRGC”

2 Ajudants/es de Brigada amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals del 1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.

- Línia “Treball i Formació PANP”:

5 Ajudants/es de Brigada amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals del 1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.

 

Programa “Treball i Formació”• Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 

El programa “Treball i Formació” combina un contracte laboral i formació professionalitzadora (formació ocupacional vinculada a un certificat de professionalitat) que s'haurà de portar a terme dins el període contractual i els permetrà millorar la seva formació. A més de millorar les condicions per a l'ocupació de les persones contractades (que sumen formació i experiència), aquests ajuts permeten tirar endavant projectes i programes de diferents departaments municipals.

Amb aquestes contractacions, des del departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell es continua fomentant la reinserció laboral de persones en situació d'atur i amb especials dificultats d'integració en el mercat laboral.

Veure totes les notícies