donem impuls a l'emprenedor!

En marxa el curs “Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques” al Centre de Promoció Econòmica

12/09/2022 13:27

Aquesta setmana comencen les classes del curs “Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques” al Centre de Promoció Econòmica emmarcat al programa TTT Martorell Urban Lab. El curs es durà a terme al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell.

Des de l’Ajuntament de Martorell es treballa en un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023: el Programa TTT (Treball, Talent, Tecnologia).

Aquest projecte té per objecte dur a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de la reactivació econòmica, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les d’empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu competitiu i igualitari en el marc de la cadena de valor vinculada a la construcció.

El curs “Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques” estarà dividit en 3 mòduls i un últim de PRL Específica per poder treballar amb electricitat i en alçada:

1. MF0835_2: Replantejament d’instal•lacions solars fotovoltaiques (40 hores)

2. MF0836_2: Muntatge d’instal•lacions solars fotovoltaiques (110 hores)

    UF0152: Muntatge mecànic en instal•lacions solars fotovoltaiques 40 hores)
    UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal•lacions solares fotovoltaiques (60 hores)

3. MF0837_2: Manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques (20 hores)

4. PRL Específica d’electricitat (baixa tensió) i treballs en alçada (30 hores)

El curs “Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques” consta de 200 hores totals dividides en 3 mòduls formatius amb 170 h teòriques, i 30 h practiques. A més, el dia 4 de novembre tindrà lloc un “Speed Dating” amb empreses del sector perquè les persones participants tinguin oportunitat de tenir diverses entrevistes directes de feina, amb empreses consolidades en el sector d’instal•lació de plaques solars.

Amb el curs podran obtenir els següents certificats expedits per SATI FORMACIÓ, SL:

• Certificat del curs com a Tècnic/a de muntatge i manteniment de plaques solars fotovoltaiques.
• Certificat de 30 hores en PRL, sector de la construcció.
• Certificat de treballs en alçada.

El principal objectiu del curs es efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en serveis, operació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

La formació iniciada avui 12 de setembre finalitzarà el 2 de desembre de 2022 i es realitzarà de forma intensiva de dilluns a divendres en horari de matins de 9.30 h a 13.30 h a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica de Martorell.

 

 

Veure totes les notícies