donem impuls a l'emprenedor!

Convocatòria Oberta ACCIÓ "Programa Xarxa d'inversors privats"

24/07/2014 11:55

Oberta la convocatòria per ajuts al Creixement Empresarial per a entitats fins al 27 de febrer del 2015. Ajut adreçat a les entitats de les xarxes d’inversions privats d'ACCIÓ per incentivar el tancament d'operacions d'inversió amb empreses catalanes innovadores en fase inicial i amb un alt potencial de creixement.

Objectiu

Ajut dirigit a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fase inicial i amb un alt potencial de creixement.

Beneficiaris

Entitats catalanes que tinguin signat amb ACCIÓ un conveni de col·laboració que formalitza la seva pertinença al Programa de xarxes d’inversors privats (XIP).

Característiques

S’atorgaran ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ on els seus membres inversors hagin tancat operacions d’inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
El desemborsament s’haurà de produir entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

Per ser beneficiària de l’ajut l’entitat ha de presentar com a mínim dues operacions d’inversió tancades. A més, s’establirà un ordre d’entitats en base al següent mètode de puntuació sobre les operacions realitzades que es tindrà en compte a l’horad’establir l’ajut màxim:
- Per cada operació en una empresa, l’entitat rebrà 2 punts per l’import rebut en forma d’ampliació de capital i 1 punt per l’import rebut en forma de préstec participatiu (amb un màxim de 2 punts per cada operació d’inversió per aquest concepte)
- Per cada tram de 100.000 euros efectivament desemborsats l’entitat rebrà un punt si és en forma de capital i 0,5 punts si és en forma de préstec participatiu (amb un màxim de 5 punts per cada operació d’inversió per aquest concepte).

En cas de produir-se un empat a punts entre dues entitats, es prioritzarà aquella xarxa que més membres inversors hagi involucrat en el total d’operacions.
Les entitats sol·licitants hauran de presentar el total d’operacions detallat en una taula que es trobarà dins de l’imprès de sol·licitud, i ACCIÓ es reserva el dret d’exigir documents que acreditin l’exactitud de cada operació.

Termini

Fins el 27 de febrer de 2015

 

Enllaços relacionats

 

ACCIÓ

Sol·licitud

RESOLUCIÓ EMO/1676/201

 

Veure totes les notícies