donem impuls a l'emprenedor!

Segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació per a l'any 2014

24/07/2014 12:56

Oberta de segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació de l’any 2014, sol·licituds fins al 18 de desembre de 2014

Programa Empresa Exporta

Objectiu

Ajudar a l’Empresa a iniciar-se a l’Exportació, incidint en la selecció dels productes/serveis amb més potencial exportador, així com dels països i dels canals de distribució més adients per a l’empresa.

Beneficiaris

Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors.

Descripció del Programa

El Programa ofereix un servei d’assessorament individualitzat a l’empresa perquè pugui disposar del seu Pla de Promoció Internacional adaptat als seus recursos i necessitats i que serà elaborat de forma conjunta.
Aquest pla determinarà quins són els productes o serveis de l’empresa idonis per començar a exportar, així com els mercats i els canals més adients per començar a fer-ho. El pla disposarà també d’un pressupost i un cronograma d’accions ajustat a les necessitats de l’empresa.

Termini

Fins al 18 de desembre del 2014

 

Programa d’Iniciació a l’exportació

Objectiu

Proporcionar a l'empresa l’accés a les primeres fases del procés exportador, implementant el pla de promoció internacional del que ja disposa a l’inici del programa i al mateix temps donar suport a l’empresa per tal que tingui una presència a internet orientada als seus públics i mercats objectiu internacionals.

Beneficiaris

Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors.

Característiques

Aquest programa tindrà el suport d’un assessor en comerç internacional i un altre enmàrqueting digital, a part d’un tècnic especialitzat en comerç internacional.
Aquests dos assessors i el tècnic treballaran per a que l’empresa posi en marxa el seu pla de promoció internacional.
L’assessor en internacionalització i l’assessor en màrqueting digital hauran d’estar acreditats per ACCIÓ mitjançant un procés públic.

Els assessors acreditats podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ
També el tècnic haurà d’estar acreditat per ACCIÓ. Els tècnics acreditats podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ

Tots aquests professionals hauran de ser escollits per l’empresa beneficiària

Termini

Fins al 18 de desembre del 2014

 

Enllaços relacionats

 

ACCIÓ: Comença a exportar: programes 2014

RESOLUCIÓ EMO/1721/201

Veure totes les notícies