donem impuls a l'emprenedor!

Aprovada la Llei que regula les entitats de capital-risc i altres entitats d'inversió

17/11/2014 11:25

S'ha publicat al BOE la Llei 22/2014 que regula les entitats de capital-risc així com d'altres entitats d'inversió col·lectiva. Entre les novetats de la llei es pot destacar la creació de la figura entitat de capital-risc pime que s'aplicarà a aquelles institucions que inverteixin el 70% o més del seu patrimoni en petites i mitjanes empreses.

L'objectiu de la llei és afavorir les fonts de finançament directes per a l'empresa i reduir l'excessiva dependència del sector bancari.

L'objectiu general de la regulació financera és el de canalitzar de manera eficient l'estalvi cap a la inversió productiva, garantint l'estabilitat dels mercats i la protecció a l'inversor, fomentant així un creixement equilibrat que permeti la creació d'ocupació. Una de les característiques tradicionals de l'economia espanyola és l'alta dependència de les empreses del crèdit bancari, que en el context actual s'ha vist sotmès a fortes restriccions. Per això és fonamental afavorir altres fonts de finançament directe, entre les quals la inversió col·lectiva es configura com una alternativa de rellevància creixent. Dins d'aquest àmbit, cal distingir entre les institucions d'inversió col·lectiva la regulació es troba harmonitzada a nivell de la Unió Europea dirigides preferentment a un inversor minorista, d'aquelles que es consideren d'inversió alternativa.

Aquestes últimes inclouen entitats com els fons d'inversió lliure (hedge funds, en la seva designació usual en idioma anglès), els fons immobiliaris i els de capital risc, i la regulació d'aquests últims l'objecte principal d'aquesta Llei.

Malgrat el notable desenvolupament del capital de risc en els últims anys, cal revisar el seu règim per, d'una banda, fomentar una major captació de fons i la consegüent finançament d'un major nombre d'empreses; i de l'altra, intentar reorientar cap al finançament de les empreses de petita i mitjana grandària en les seves primeres etapes de desenvolupament i expansió, ja que són aquestes les que veuen, en major mesura, limitada l'obtenció de finançament.

El capital-risc es defineix com aquelles estratègies d'inversió que canalitzen finançament de manera directa o indirecta a empreses, maximitzen el valor de l'empresa generant gestió i assessorament professional, i desinverteixen en la mateixa amb l'objectiu d'aportar elevades plusvàlues per als inversors.

El capital-risc és una font de finançament d'especial rellevància per a totes les etapes de desenvolupament de les empreses:
des del desenvolupament d'una idea on el capital llavor és crucial, les primeres fases d'arrencada de l'activitat productiva, les etapes d'expansió i creixement on el finançament pot permetre donar el salt qualitatiu a una dimensió i maduresa i competitivitat majors, fins als moments en els quals l'empresa ja està consolidada on el finançament pot ser necessària per diversos motius com la sortida a borsa o la reestructuració o la venda de la mateixa.

El capital-risc comprèn tant el que s'ha anomenat venture capital, destinat a les primeres fases de desenvolupament de les empreses, com private equity, terme aquest últim que inclou inversió en empreses ja madures amb una trajectòria consolidada de rendibilitat i que per tant suposa operacions de major envergadura de reestructuració empresarial sent necessari el recurs de les entitats de capital de risc a préstecs per poder finançar-les.

La intervenció de les entitats de capital de risc suposa no només l'avantatge de la finançament obtingut per les empreses, sinó que, a través de la participació de professionals qualificats en la gestió d'aquestes entitats que aporten el seu coneixement i experiència, contribueix a importants millores en l'eficiència en la gestió de les empreses finançades i la difusió de coneixements.

 

Enllaç relacionat

 

BOE Llei 22/2014

Veure totes les notícies