donem impuls a l'emprenedor!

CONSOLIDA'T: Nou programa de formació gratuïta per autònoms

19/12/2014 10:16

El programa Consolida’t impulsa la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom mitjançant accions de formació i assessorament personalitzat a persones treballadores autònomes.

Entitats col•laboradores

El programa s’executa mitjançant entitats col•laboradores que rebran una subvenció per realitzar l’acció. Poden optar a aquests ajuts:

  • Escoles de negoci
  • Universitats, escoles universitàries i entitats dependents o vinculades a aquestes
  • Col•legis professionals jurídicament constituïts que acreditin experiència i coneixements en assessorament a persones treballadores autònomes
  •  Associacions professionals del treball autponom de Catalunya de caràcter intersectorial (han d’estar inscrites al Registre corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació)

Accions

  • 5 sessions d’assessorament individualitzat  en gestió del negoci
  • Formació bàsica en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria
  • Itinerari formatiu segons les necessitats detectades en els àmbits de gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking

Les accions es desenvoluparan a partir de gener de 2015.
Per a més informació podeu adreçar-vos a treballautonom.emo@gencat.cat

Enllaços relacionats

Nota Premsa Gencat

Ordre EMO/302/2014, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.   DOGC 6726, de 13 d'octubre de 2014.

Fitxa OVT  

Programes relacionats

Línia de finançament d'autònoms i comerços

 

Veure totes les notícies