donem impuls a l'emprenedor!

Segona edició del programa CONSOLIDA’T

21/01/2015 09:28

Es posa en marxa la segona edició del programa Consolida’t que té l’objectiu d’impulsar la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

Què és?

El programa consisteix en un itinerari formatiu amb assessorament personalitzat per a millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

 • 5 sessions d’assessorament individualitzat  en gestió del negoci
   
 • Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria
   
 • Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades en gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking

Qui pot participar?

 • Persones treballadores autònomes que porten més de 6 mesos d’ activitat en el seu negoci
   
 • S’inclouen els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE)
   
 • S’inclouen els treballadors autònoms societaris integrats en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada sempre que no tinguin més de 4 persones contractades ni una facturació superior a 500.000€
   
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom

 

Com participar?

Les persones interessades en participar s’han d’adreçar a qualsevol de les 14 entitats col·laboradores que trobareu a la plana web del programa.

 

Enllaços relacionats

Programa Consolida’t

Ordre EMO/302/2014, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom

Veure totes les notícies