donem impuls a l'emprenedor!

L’escola José Echegaray de Martorell s’incorpora al projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola”

24/09/2013 13:21

L’Ajuntament de Martorell aposta per fomentar l’emprenedoria des de l’escola. La promoció de la cultura emprenedora esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils, que capaciten les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals.

Per al Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, Lluís Amat, “l’esperit emprenedor es constitueix com a competència clau que s’ha d’integrar al currículum, assolir al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar al llarg de la vida”.

En aquest marc l’Ajuntament de Martorell a través de les regidories de Promoció Econòmica i Ensenyament, ha apostat per promoure la cultura emprenedora entre els alumnes d’educació primària des d’aquest curs 2013-2014, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora millorant el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques necessàries per al futur de la societat, seguint les directives europees des dels primers anys del procés educatiu. Per al regidor Amat, "no es tracta només de crear una empresa, sinó d'impulsar entre els estudiants martorellencs valors com treballar en cooperativa, liderar projectes, prendre decisions o adaptar una actitud indagadora".

L’escola José Echegaray es converteix en la primera escola de Martorell que endega aquest projecte ambiciós i innovador que portarà als seus alumnes de 5è de primària a conèixer tots els passos a seguir per crear una cooperativa i vendre un producte determinat. Segons la directora del centre, Cristina Dalmau, “a través d’aquest projecte volem despertar l’esperit emprenedor dels nostres alumnes, ser emprenedor no només és aquell qui vol crear una empresa, sinó també qui té il•lusió i ganes de fer coses, una manera d’entendre la vida”.

Està previst que cada curs es puguin anar sumant a la iniciativa altres escoles del municipi.

Cultivar la creativitat i els valors entre els joves

Aquesta iniciativa preveu que els dos grups de 5è de primària del centre José Echegaray incorporin a la seva formació aspectes clau per al seu futur com és la iniciativa personal (esperit emprenedor), la creativitat, aprendre a aprendre, el treball en grup, el lideratge, el tractament de la informació i competència digital, la concreció d’objectius, la pressa de decisions i assumpció de risc, coneixement i la interacció amb el món físic, la planificació i el desenvolupament o l’avaluació. Aquest projecte, aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça una vessant de responsabilitat social.

Totes aquestes competències bàsiques es treballaran en el projecte treballant una simulació real d’una empresa on els estudiants crearan el seu propi negoci, una cooperativa de productes amb tot el procés que comporta: Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital a aportar per cadascun dels socis, organització, gestió i tancament…), elecció del producte, disseny imatge corporativa, difusió i comunicació, sol·licitud d’un microcrèdit a una entitat bancària, la producció i la venda en una fira o mercat local, aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social i avaluació final de la feina feta.

El projecte s’integra dins les hores lectives escolars i el treball curricular s’adapta als continguts de l’empresa, de forma que les matemàtiques, la llengua o la plàstica serviran per aprendre totes les qüestions relacionades amb l’emprenedoria.

El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat, ha aclarit que “prèviament a l’inici del projecte a les aules, el professorat del centre educatiu i els tècnics municipals responsables del projecte reben formació específica, acreditada pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per contribuir a fer que l’alumnat desenvolupi capacitat creativa i esperit emprenedor, capacitat per prendre decisions i adoptar una actitud d’indagació i curiositat per conèixer les demandes del seu entorn socioeconòmic i habilitat d’obtenir, seleccionar i interpretar informació”.

Projecte capitanejat per la Diputació de Barcelona

“Cultura emprenedora a l'escola” es va iniciar al curs 2011-2012 a 7 escoles de 7 municipis de la província de Barcelona, durant el curs 2012-2103 van participar un total de 18 ajuntaments i 27 escoles, que han creat 51 cooperatives participades per un total de 1.247 alumnes del segon cicle d'Educació Primària. Aquest curs escolar 2013-2014 s’ha ampliat la participació amb nous Ajuntaments amb un total de 45 centres educatius de 24 municipis d’arreu de la província de Barcelona, entre ells Martorell, on participaran 2.320 alumnes creant 98 noves cooperatives.

El projecte “Cultura emprenedora a l'escola” està impulsat per la Diputació de Barcelona i a Martorell està gestionat per l’Ajuntament de Martorell, a través de les Regidories de Promoció Econòmica i d’Ensenyament. L’objectiu de la Diputació de Barcelona és que s’implanti al llarg de quatre cursos escolars a 79 escoles de 34 municipis diferents.

El programa educatiu compta amb l’assistència tècnica de la Ciutat Industrial de la Vall del Nalón, S.A.U. en la formació al professorat, l’elaboració dels materials didàctics, el manteniment de la web del projecte i el desenvolupament de les tutories presencials i virtuals.

Aquesta iniciativa és una aposta de la ciutat per què escola i ajuntament vaguin alhora en el seu desenvolupament. Gràcies a aquest projecte els alumnes entraran en contacte amb entitats i teixit empresarial del municipi facilitant el coneixement i la integració de l’escola amb el seu entorn.

Més informació

Tríptic Projecte “Cultura emprenedora a l'escola”

Web Diputació de Barcelona (Cultura Emprenedora a l'Escola)

Veure totes les notícies