donem impuls a l'emprenedor!

L’alumnat del curs “Confecció i publicació de pàgines web” inicia el mòdul de pràctiques en empreses

11/07/2017 07:58

Els alumnes el curs de Formació Ocupacional “Confecció i publicació de pàgines web” realitzen duran aquest mes de juliol les pràctiques en empreses. Aquestes pràctiques professionals no laborals són el darrer mòdul del curs que les persones participants van iniciar al mes de febrer d’aquest any i que els han permès obtenir el respectiu certificat de professionalitat.

Els participants en aquesta formació van iniciar el curs certificat de professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web”  amb l’objectiu de millorar  la seva formació professional per tal de facilitar la seva incorporació laboral, capacitant als alumnes amb els coneixements i competències necessaris per portar a terme tasques de construcció, desenvolupament i manteniment de pàgines web de forma eficient i professional.

El curs té per objectiu que els alumnes aprenguin a crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, i a realitzar els procediments d’instal•lació i verificació d’aquestes pàgines en el servidor corresponent.

Aquesta formació pertany a un certificat de professionalitat de nivell 2 i està subvencionada pel SOC en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones desocupades per a l'any 2016 (FOAP 2016).

El Certificat de Professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web” es va iniciar al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner el 2 de febrer amb una durada total de 580 hores dividides en 5 mòduls formatius corresponents al certificat de professionalitat: construcció de pàgines web (210 h), integració de components de programari de pàgines web (180 h), publicació de pàgines web (90 h), formació complementària (Inserció laboral, sensibilització mediambiental i prevenció de riscos laborals) (20 h) i finalment el mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h) que finalitzarà el 31 de juilol.

Aquesta formació capacita a qualsevol persona a desenvolupar i mantenir pàgines web, mitjançant les eines disponibles de disseny i programació, es creen i administren pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements multimèdia, respectant els estàndards d'usabilitat.
Un cop finalitzi el curs, els alumnes obtindran el Certificat de professionalitat de nivell 2, que els capacitarà per ocupar llocs de treball relacionats amb el desenvolupament i el manteniment de pàgines web.

Convenis amb empreses del territori

L’objectiu principal de les pràctiques és fomentar l’adquisició i actualització de coneixements així com adquirir experiència laboral i, possibilitar el seu reciclatge professional. També permeten als participants donar a conèixer el seu bon treball com a professionals de l’àmbit i d’aquesta manera tenir l’oportunitat d’accedir posteriorment a una possible contractació per part de l’empresa col·laboradora.
La realització de pràctiques és possible gràcies a la implicació de diferents empreses del nostre municipi i rodalies i es formalitza mitjançant convenis de col·laboració entre aquestes empreses i l’Ajuntament. Enguany 9 participants en aquesta formació realitzaranles 80 hores de formació pràctica no laboral en diferents empreses col•laboradores de Martorell i rodalies com Vayabits, Atotarreu, Cultius Cal Mas, Neuroenergètica  i 080Webs, que han donat l’oportunitat a aquests alumnes de posar en pràctica els coneixements assolits durant el curs.

Des del Centre de Promoció Econòmica agraïm un cop més la col•laboració del teixit empresarial, facilitant l’accés a les pràctiques d’aquests alumnes, per millorar les oportunitats d'ocupació dels col·lectius amb especials dificultats per a la inserció en el mercat de treball i destaquem la importància de la formació específica que s'imparteix des de la regidoria de Promoció Econòmica per a aquesta inclusió laboral per a nínxols de mercat concrets i el treball de la prospecció i col•·aboració amb les empreses per establir aquests convenis.

 

Veure totes les notícies