donem impuls a l'emprenedor!

16 veïns aturats de Martorell contractats per l’Ajuntament a través d’un Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona

13/07/2017 13:57

L’Ajuntament de Martorell, en col•laboració amb la Diputació de Barcelona, ha contractat 16 persones aturades del municipi mitjançant la subvenció rebuda a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, de la Diputació de Barcelona del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Els 16 usuaris del nou pla d’ocupació han realitzat aquest dilluns, a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica, la formació en Riscos Laborals i durant els mesos de juliol, agost i setembre, segons al departament on estan assignats i destinats a diferents activitats, començaran a treballar durant 6 mesos.

Els llocs de treball que s’han cobert a través d’aquest pla d’ocupació són 9 auxiliars administratius/ves (pels departaments de Comerç i Consum, Cultura, Serveis generals, Intervenció, Policia Local, Esports i  Promoció Econòmica), 1 auxiliar de suport a la Biblioteca, 1 auxiliar de suport a Museus, 1 agent cívic, 2 tècnics/ques auxiliars al departament de comunicació, 1 auxiliar tècnic d’informàtica i 1 conserge a Promoció Econòmica.

Tots els contractes són de sis mesos i amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals, excepte el contracte de la conserge adscrita a Promoció Econòmica que és d’1 any.

En aquesta ocasió, el pla d’ocupació s’ha adreçat a persones en situació d’atur empadronades a Martorell, apuntats al Servei Local d’Ocupació i que no haguessin participat en projectes de plans d’ocupació anteriors.  Aquests Plans d’Ocupació han estat cofinançats per la Diputació de Barcelona amb un import de 454.497,33 euros.

Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social

El Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social té per finalitat fomentar l'ocupació de les persones aturades i, particularment, d'aquelles que formen part de col•lectius en risc d'exclusió social.

El programa de foment de l’ocupació, mitjançant la contractació de plans locals d’ocupació, és un projecte de promoció de la contractació laboral de persones aturades per a la realització d’actuacions d’interès general, social i econòmic.
El Programa complementari de foment de l’ocupació local, aprovat per la Junta de Govern el 18 de desembre de 2014, té com a objectiu fer front a l’increment considerable de les taxes d’atur i el progressiu empobriment de moltes famílies com a conseqüència de la crisi financera i econòmica i el conseqüent estancament del desenvolupament econòmic local. L’objecte del programa és la generació d’ocupació i, en particular, el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades.

Aquest programa compta amb tres línies de suport, una de les quals fomenta l'ocupació mitjançant el finançament de les despeses derivades de plans locals d'ocupació d'Ajuntaments de la província de Barcelona.
La línia de suport al finançament dels plans locals d'ocupació comporta la contractació o nomenament de nous treballadors/es que prèviament es trobin en situació legal de desocupació i que, preferentment, estiguin inscrits a un Servei Local d'Ocupació de la demarcació de Barcelona.

 

Veure totes les notícies