donem impuls a l'emprenedor!

Cinc joves inicien un contracte en pràctiques a l'Ajuntament de Martorell dins del programa de Garantia Juvenil

05/12/2017 11:46

L’Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica ha contractat a 5 joves d’entre 16 i 29 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats que no estudien ni treballen. Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament per un període de sis mesos i al 100% de jornada laboral.

Per tal de cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats per complir amb els requisits que marcava la convocatòria: Estar empadronat en territori espanyol, tenir entre 16 i 30 anys, ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.


Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur i que es troben sense feina constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les prioritats de l’acció de govern. En aquest context s'estableix en col-laboració amb les entitats locals i entitats sense ànim de lucre, un programa que permet que durant un període de sis mesos, persones amb títol prestin els seus serveis a aquestes entitats, sota la modalitat contractual de pràctiques. Aquest contracte ha de possibilitar als joves l’adquisició d’aptituds i experiència professional, facilitant l'exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com a la formació laboral.


Aquesta és la segona edició que es du a terme aquest programa. Durant l’edició de l’any 2016 un total de 10 joves beneficiaris van tenir un contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Martorell.

El programa de contractació de joves en pràctiques vol que els joves desenvolupin una primera experiència amb el món del treball per poder sortir al mercat i adquirir una feina a alguna empresa de l'entorn, evitant la seva marxa a l'estranger davant la manca d'oportunitats. Amb aquesta idea, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha gestionat la contractació dels joves després de sol-licitar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.


5 joves de Martorell


Els joves contractats en aquest programa, tenint en compte la seva formació, han estat destinats a diferents departaments de l’Ajuntament com Joventut, Ensenyament, Museus, Comunicació i Compres.


El departament d’Ensenyament comptarà amb el suport d’Albert Roman, de 26 anys i que ha estudiat psicologia. L'edifici del Centre de Serveis a les Entitats El Círcol (Comunicació) serà la destinació de la martorellenca Maite Gómez, de 25 anys i Graduada Superior en il-lustració  i gràfica publicitaria.

 
Un altre dels joves que ha estat seleccionat per a una plaça laboral dins aquest programa és l’Erick Chacon, de 25 anys amb un Grau Universitari en psicologia i que treballarà al departament de Joventut, donant suport en l’estudi del Fresc, anàlisi de conductes de risc en joves.


La Jèssica Colorado, de 22 anys i amb un CP Grau mig de Gestió administrativa, ha estat seleccionada per treballar a Museus realitzant  tasques d’auxiliar administrativa. Per últim l’Abdul Wadood, de 24 anys ha cursat un CP Grau Superior Administració i finances i realitzarà el seu contracte de treball en el departament de compres també realitzant tasques com auxiliar administratiu.


Els joves contractats agraeixen l’oportunitat de poder adquirir experiència i fer currículum professional, ja que és un requisit imprescindible perquè la seva incorporació al món laboral sigui de forma estable i duradora en el temps.


Garantia Juvenil 


La Garantia Juvenil està adreçada a persones d’entre 16 i 30 anys, que no hagin treballat ni fet accions educatives ni de formació en les setmanes immediatament anteriors a la inscripció. Si es compleixen els requisits, la Generalitat es compromet a oferir als candidats, en el termini de quatre mesos, una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir al mercat laboral.


La iniciativa ofereix oportunitats per als joves, però també ajuts per a les empreses, a partir de programes de formació per a desenvolupar competències professionals; inserció en el mercat laboral, amb pràctiques o contractes laborals; suport a l’emprenedoria i l’autoocupació, i orientació laboral.

 

   
 

Veure totes les notícies