donem impuls a l'emprenedor!

Jornada "Subvencions per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil"

09/07/2018 08:16

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell acull el proper 20 de juliol de 2018 a les 10 h la Jornada “Subvencions per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil”, adreçada a empreses, persones emprenedores menors de 30 anys, gestors i tècnics dels Ajuntaments.

El Programa de Garantia Juvenil pretén reduir l'atur juvenil a través de diverses accions, una d'elles són les ajudes subvencions per incentivar i facilitar l’accés a l’autoocupació de les persones joves menors de 30 anys inscrites al Programa de Garantia Juvenil.

L’import de la subvenció serà de 9.900 euros per a persones joves prèviament inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al RETA o règim alternatiu.

La jornada serà a càrrec d'Àlex Llovet Térmens, Cap de Secció d'Iniciatives per a l'Ocupació (ef) del Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom Serveis Territorials a Barcelona.

Durant la jornada, Àlex Llovet, donarà a conèixer l’objecte d’aquests nous ajuts en el marc del Programa de Garantia Juvenil, els requisits bàsics que han de reunir les persones i entitats beneficiàries d’aquests ajuts i els requisits específics per accedir als ajuts.
Els assistents coneixeran les incompatibilitats amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat, els imports dels ajuts, dotació pressupostària i sistema de pagament i finalment també rebran informació d’altres incentius per a persones treballadores autònomes i per a la contractació de joves.

 

CONTINGUTS:

• Objecte dels ajuts en el marc del Programa de Garantia Juvenil.

Oferir als joves de Garantia Juvenil una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació com a Treballador autònom


• Requisits bàsics que han de reunir les persones i entitats beneficiàries d’aquests ajuts.

 • Complir amb les obligacions d’acord amb la normativa de subvencions.
 • No haver estat sancionades en l’ordre social.
 • No haver superat l’import màxim de subvenció provinent del FSE
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social,   
 • Etc.

• Requisits específics per accedir als ajuts

 • Inscripció al programa de Garantia Juvenil
 • Alta com a treballador autònom abans de presentar la sol•licitud d’ajut
 • Domicili fiscal i, si escau, del centre de treball, a Catalunya
 • No haver sigut beneficiari de la subvenció en les dues anteriors convocatòries de 2015-16 i 2017.
 • No compaginar el treball per compte propi amb el treball per compte aliés durant el període que se subvenciona.
 • Etc.

• Incompatibilitats amb d’altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

 • Incompatible amb qualsevol ajut concedit pel mateix objecte d’actuació.

Excepcions:

 • Si és finançament parcial i s’ha definit a la sol•licitud de subvenció
 • Bonificacions i reduccions de quotes de SS

• Imports dels ajuts, dotació pressupostària i sistema de pagament.

 • Bestreta del 80% de subvenció a l’atorgament de l’ajut
 • Pagament del 20% restant un cop verificat el compliment d’estar en alta al corresponent règim de la SS o mutualitat durant 6 mesos ininterromputs

A tenir en compte: Pressupost ampliat, tot i que aquest és únic per a tota Catalunya sense que estigui territorialitzat per demarcacions

• Altres incentius per a persones treballadores autònomes i per a la contractació de joves.

 • Consolida’t, línia de finançament Emprèn, bonificacions i reduccions SS per tipus de contractació, etc.


Jornada a càrrec d'Àlex Llovet Térmens, Cap de Secció d'Iniciatives per a l'Ocupació (ef) dels Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom Serveis Territorials a Barcelona, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).
 

Més informació / Inscripcions

Interessats en assistir a la jornada ompliu el següent FORMULARI.

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

 

Enllaç relacionat

Jornada subvencions Garantia Juvenil

                 

    

Veure totes les notícies