donem impuls a l'emprenedor!

Clou la 3º edició del programa “Recicla’t +45” amb la inserció de 16 dels seus 47 participants

16/10/2018 15:49

El passat mes de setembre va cloure la tercera edició del “Recicla’t +45”, programa d’orientació i ocupació per promoure la formació i les oportunitats de trobar feina de les persones majors de 45 anys.

Aquest innovador programa impulsat per tercer any consecutiu pel Centre de Promoció Econòmica, i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del Projecte Treball als Barris, s’ha adreçat a persones majors de 45 anys en situació d’atur i inscrites al servei Local d’Ocupació de Martorell amb necessitat de reorientar-se professionalment i actualitzar els seus coneixements i competències, entre d’altres, per millorar així la seva ocupabilitat. Per tal de donar aquest tipus de suport a les persones, el projecte segueix la metodologia d’itineraris personalitzats d’inserció, en què es treballen les fases següents: orientació, formació i intermediació laboral.

Al llarg d’aquesta tercera edició del programa, 47 usuàri/ies del Servei Local d’Ocupació de Martorell han tingut l’oportunitat de participar en aquest projecte d’orientació i ocupació per promoure la formació i les oportunitats de trobar feina de les persones majors de 45 anys, aconseguint 16 d’aquests participants un contracte laboral.

Accions “Recicla’t +45” 

Dins el programa “Recicla’t +45” els participants han treballat per a millorar les seves competències professionals, han rebut orientació laboral i formativa i han après a defensar les seves candidatures durant una entrevista de feina. 
Durant 6 mesos els participants, 27 dones i 17 homes, han realitzat un itinerari de diferents accions formatives i d’orientació segons els perfils dels participants; Tutories i acompanyament, accions formatives grupals, dinamització d’espai de recerca de feina i l’apropament al teixit empresarial del municipi. Des de l’inici del programa, el passat mes de març, fins al mes de setembre s’han realitzat un total de 35 accions formatives.

Entre les accions formatives que s’han realitzat, s’han treballat competències de base, competències transversals, tractant temàtiques com l’autoconeixement i la millora competencial, l’apoderament i l’autoestima, el treball en equip, la resolució de problemes, capacitat d’organització i gestió de la feina i del temps, l’adaptació al canvi, la capacitat de relació interpersonal i habilitats de comunicació; i tècniques de recerca activa de feina, com els canals ocupacionals, la millora de les competències TIC, el currículum vitae, cartes de presentació, entrevistes de selecció…etc.

També s’ha engegat la dinamització l’espai CLUB45, com a dinámica grupal, amb l’objectiu  que els  usuaris del programa intereactuin entre ells, s’estableixin noves sinèrgies i s’adquireixin coneixements útils des de la vivència en grup i les dinàmiques proposades per millorar l’autoconcepte i la motivació per la recerca de feina.
En aquesta darrera  edició del “Recicla’t +45” s’han realitzat també una sèrie de píndoles formatives en l’àmbit de la informática per la millora de les competècies TIC dels participants.

Píndoles informàtiques: Connecta’t, Endolla’t, Apunta’t, Enxarxa’t i Prepara’t 

- “Endolla’t” i  “Connecta’t” : Aprendre a emprar els recursos de l’ordinador i  les eines informàtiques. Aprendre a emprar les eines informàtiques per connectar-vos a Internet i que us sigui més fàcil el vostre procés de recerca de feina.

- “Apunta’t“: Aprofundir en el mon d’Internet i desenvolupar les eines que hi ha per la recerca de feina (Quins portals són els més utilitzats. Com donar d’alta el meu CV als portals).

-  “Enxarxa`t”: Fer servir las xarxes socials com a medi per la recerca de feina, tant si fem servir l’ordinador com el mòbil. (crear perfils que siguin adients i ens ajudin a trobar i a que ens trobin.

-  “Prepara’t 1”: Cursos independents d’aprenentatge de les eines ofimàtiques més habituals.  Saber emprar les eines ofimàtiques i desenvolupar un CV en word en les condicions correctes. A més emprar  la resta de eines ofimàtiques, per millorar els coneixements dels usuaris dins d’aquests àmbit.

-  “Prepara’t 2” cursos independents d’aprenentatge de les eines ofimàtiques més habituals.

- Formació complementaria. Fem servir les eines de Google; Saber emprar les eines que ens ofereix Google per millorar els coneixements dels usuaris dins d’aquests àmbit. Aprofitar medis de organització, formacions gratuïtes i resta de eines que tenim a la nostra disposició quan fem un compte de gmail.

- Alfabetització digital; Una formació amb una durada de 21 hores que sorgeix de la demanda dels usuaris assistents a la píndola Endolla’t i Connecta’t, o de l’acollida del Club de la Feina. Dins d’aquesta formació ens hem vist temes com l’iniciació a l’ordinador, Internet, Correu electrònic, Word i Excell.

- Recicla’t: Aquesta Píndola es va dirigir a persones que havien treballat dins del món de l’administració d’Empreses i volien fer un reciclatge.  Aquesta formació ha tingut una durada de 32 hores.

A banda d’aquestes accions formatives les tècniques del programa han realitzat paral•lelament assessoraments individuals, tutories i acompanyament segons les necessitats de cada participant i mantenint contacte constant amb el teixit empresarial del municipi per realitzar, si és el cas, derivacions formatives o ocupacionals, amb l’objectiu de la inserció laboral dels màxims participants.

 

Veure totes les notícies