donem impuls a l'emprenedor!

Línia ICO Empreses i emprenedors 2019

07/01/2019 11:57

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tan espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en el territori nacional i/o necessitin cobrir necessitats de liquiditat. Fins a desembre de 2019.

ICO Empreses i Emprenedors 2019

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com a estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i/o necessitin liquiditat.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit.

 

Conceptes finançables:

  • El finançament podrà destinar-se a desenvolupar els projectes d'inversió i / o les necessitats generals de l'activitat, entre d'altres, necessitats de liquiditat com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
  • Necessitats tecnològiques
  • Adquisició d'actius fixos nous o de segona mà.
  • Vehicles turismes i industrials
  • Adequació i reforma d'instal·lacions
  • Adquisició d'empreses.
  • Rehabilitació o reforma d'edificis, elements comuns i habitatges (IVA oimpostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris,
  • agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

+INFO

 

Internacional

Finançament per al procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses espanyoles.

En aquesta secció pot consultar el catàleg de Línies de Mediació disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses espanyoles.Per a la distribució d'aquests productes, el ICO actua en col·laboració amb les entitats de crèdit adherides a cadascuna de les Línies.

D'aquesta forma, l'Institut aporta els fons i les entitats són les encarregades de la tramitació, estudi i aprovació de les operacions en les condicions establertes pel ICO. El risc de les operacions és assumit per les Entitats de Crèdit.

+INFO

 

Enllaç relacionat

Ficha ICO Empresas y Emprendedores 2019

Línia ICO Empreses i emprenedors 2019

 

Veure totes les notícies