donem impuls a l'emprenedor!

L´Ajuntament de Martorell i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per a incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora al municipi

15/04/2019 14:44

El conveni signat entre l´Ajuntament de Martorell i MicroBank afavorirà la igualtat d'oportunitats a través d'una línia de finançament que fomentarà l'autoocupació i l'activitat emprenedora dels col·lectius amb més dificultats.

L’alcalde de l´Ajuntament de Martorell, Xavier Fonollosa, el Director de Negoci de MicroBank, Àngel Soto i el Director d’Àrea de Negoci  de CaixaBank de l’Anoia i Baix Llobregat Nord, Jordi Sabe, han signat un conveni de col•laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d'aquest acord s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros per a potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Sobre la base d'aquest acord, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social de Martorell.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran  optar a microcrèdits per un import màxim de fins a 25.000 euros. Els projectes hauran de comptar amb un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l´Ajuntament de Martorell.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol•licita el préstec i a la viabilitat del projecte, i poden accedir persones que no disposen de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l´Ajuntament de Martorell es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms, i dirigir les persones físiques o jurídiques assessorades per la seva entitat  a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau, aprovi les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner ofereix assessorament, informació, orientació, viver d’empreses, espais de treball i ajuda per fomentar i donar suport a les persones emprenedores i empreses del territori.

MicroBank és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, microempreses i famílies que fomenten l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el desenvolupament personal i familiar,  i altres finances amb impacte social que contribueixen a maximitzar l'impacte social de sectors relacionats amb la Innovació, l´Economia Social, l´Educació i la Salut.

Acords amb més de 598 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.400 oficines de CaixaBank, col•laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d'assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins avui, MicroBank ha signat convenis amb 598 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetlen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d'assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

MicroBank és l'única entitat a Espanya dedicada principalment al finançament de necessitats personals i projectes empresarials i de negoci a través de microcrèdits.

Veure totes les notícies