donem impuls a l'emprenedor!

Enguany avancem el període de preinscripcions de FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019-20 (PENDENTS D’APROVACIÓ)

19/06/2019 09:46

Des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany avancem la preinscripció a les accions de formació ocupacional, finançades pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes per realitzar en la programació 2019-20. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d'Ocupació de Catalunya i estan pendents d'aprovació, per aquest motiu es poden produir variacions en els cursos que finalment s’organitzin des d'aquest servei.

De nou la subvenció s’ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de  la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2019 (FOAP 2019). Actualment estem a l'espera que el SOC resolgui l'atorgament de les subvencions. No obstant això, iniciem el període de preinscripcions als cursos PENDENTS D’APROVACIÓ, per tal d’agilitzar el seu inici tan bon punt ens comuniquin l'atorgament.

En el marc d’aquesta nova convocatòria FOAP 2019, des del Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell enguany s’ha sol·licitat la subvenció per a la impartició de les següents noves especialitats formatives que creiem que poden ser de l’interès dels nostres usuaris:

Curs "Alemany A1" (190 hores)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 190 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 11 de març de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 9.15 h a 12.15 h

Curs "Anglès A2" (190 hores)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 190 hores totals (150h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 12 de febrer de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 09.00 h a 13.00 h

Curs "Anglès B2" (280 hores)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat
Durada del curs: 280 hores totals (240 h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)
Perfil d'entrada: Nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 28 d’octubre de 2019 al 22 de juny de 2020
Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 15.30 a 18.30 h

Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 1ª edició

Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 14 d’octubre de 2019 al 27 de gener de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h

Certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de Magatzem" (250 hores) 2ª edició

Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 2 de març al 9 de juliol de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h

Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” (310 hores)

Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 310 hores totals (230 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates:  del 17 de febrer al 22 de maig de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

Certificat de professionalitat "Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals" (470 hores)

Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 470 hores totals (390 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)
Perfil d'entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Sessío informativa: Per confirmar
Dates: del 14 d’octubre de 2019 al 11 de març de 2019
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

Informació i preinscripcions

Per poder participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat  i omplir el formulari de PREINSCRIPCIÓ ONLINE, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · (moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10.00 h i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària.

Què es necessita per fer efectiva la sol·licitud?

Per fer efectiva la sol·licitud per participar en els cursos de Formació Ocupacional cal omplir el full de PREINSCRIPCIÓ o formulari de PREINSCRIPCIÓ ONLINE,i aportar la següent documentació:

Currículum Vitae, còpia del DNI o NIE, còpia del full d’inscripció a l'Oficina de Treball i còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s.

Recordem que aquesta oferta formativa és provisional, pendent d'aprovació definitiva per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), no està garantit que la Generalitat els aprovi tots finalment. Un cop tinguem l'aprovació dels cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud.


Més informaciówww.moliempresa.cat

 

Veure totes les notícies