donem impuls a l'emprenedor!

Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'empreses

09/07/2019 10:18

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç 2019 en les que s’inclou l’adquisició d’empreses en el programa 6: “Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments” al seu àmbit 1.

Destinataris:

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats:?

 • Tallers mecànics?
 • Serveis fotogràfics?
 • Copisteries i arts gràfiques?
 • Serveis de reparacions?
 • Agències de viatges detallistes?
 • Tintoreria i bugaderies?
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa?
 • Bars i restaurants?
 • Serveis de menjar preparat i càtering?

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Despeses subvencionables:?

Seran subvencionades les següents accions realitzades de manera efectiva durant l’any 2019:

 • Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa.??
 • Les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Quantia de la subvenció:?

Es?subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de?5.000€?sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions?que superin els 60.000€.?

Termini de sol·licitud:?

El període de sol·licitud?és des del dia 8 de juliol del 2019 a 31 de desembre de 2019 o fins exhaurir el pressupost total d’1.590.000,00 euros.?

Tramitació:?

El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de les subvencions.

Tot i això, poseu-vos en contacte amb el nostre Punt d’Atenció Reempresa Martorell i us informarem de les opcions disponibles.

(Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner Ajuntament de Martorell · 937753101 · moliempresa@martorell.cat)

 

Podeu trobar més informació sobre la subvenció aquí!

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846466

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=853464&language=ca_ES

http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/per_temes/Programa_per_a_la_nova_implantacio_de_comercos_i_millora_comercial_dels_establiments-00001?category=&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions&moda=1

 

 

 

Veure totes les notícies