donem impuls a l'emprenedor!

Primera Experiència Professional 2023-24

[CONVOCATÒRIA OBERTA] El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell posa en marxa una nova convocatòria del programa “Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades” de contractació laboral de joves.

L’Ajuntament de Martorell obre convocatòria per la contractació de joves, més grans de 16 i menors de 30 anys anys per suport en diferents departaments de l’Ajuntament. Aquestes subvencions estableixen la col·laboració amb l’Ajuntament perquè persones joves siguin contractades i prestin els seus serveis en diferents departaments, sota la modalitat contractual de pràctiques remunerades, durant un període de 12 mesos i a jornada laboral completa. La finalitat del programa és que puguin millorar la seva ocupabilitat, amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

A través del programa de primera experiència, es cobriran preferentment llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social, l'atenció de la dependència i intervenció amb col•lectius vulnerables, la rehabilitació d'entorns i habitatge, i el desenvolupament local rural.

El Programa de primera experiència professional en les administracions públiques suposa un suport operatiu a l'objectiu estratègic de millorar l'ocupabilitat de les persones joves destinatàries finals de la Inversió 1, «Ocupació Jove», inclosa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», enquadrat en la política palanca VIII «Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les actuacions subvencionades pel SOC en el marc d'aquesta convocatòria es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Finançat per la Unió Europea,  NextGenerationEU.

Amb aquesta finalitat, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha gestionat novament enguany la sol•licitud de la subvenció per a la contractació es troba a l'espera de la resolució per saber la quantitat de contractes per a joves que atorga el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu i i NextGenerationEU.

Requisits

Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys.

A més, hauran de complir els requisits per formalitzar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional. Aquests requisits s'hauran de complir el dia abans de l'inici del contracte.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s'han de mantenir i poder acreditar a la data immediatament anterior a l'inici del contracte.

Inscripcions

Els joves interessats en participar en aquest programa poden realitzar la seva inscripció a través del FORMULARI INSCRIPCIÓ PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL o es poden posar en contacte amb el Centre de Promoció Econòmica trucant al 93 775 31 01, per whastapp al 630 88 45 28 o per mail a dfernandez@martorell.cat.

 

 

Tornar