donem impuls a l'emprenedor!

MARTORELL URBAN LAB - TTT

‘Martorell Urban Lab: Construint Futur Sostenible" TTT – Treball, Talent i Tecnologia Projecte d'ocupació creat per promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia.

Des de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell posem en marxa el projecte ‘Martorell Urban Lab: Construir Futur Sostenible", emmarcat en el programa Treball, Talent i Tecnologia impulsat per la Diputació de Barcelona,  relacionat amb la detecció de necessitats generals, tecnològiques i formatives del teixit empresarial en el sector de la construcció per anar precisament cap a una edificació més sostenible.

“MARTORELL URBAN LAB: Construint Futur Sostenible” té per objectiu promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats.

Aquesta iniciativa aposta per contribuir a l’evolució i el creixement del sector de la construcció amb solucions per millorar la capacitat productiva de la cadena de valor i les noves competències dels treballadors i les treballadores adaptades a la nova realitat tecnològica. El programa pretén impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

El projecte vol incidir en dos àmbits d’actuació, que han estat malmesos per la crisi sanitària provocada per la Covid-19:

 • Les persones, capacitant professionalment i de forma transversal als nostres usuaris/ès dels Serveis Locals d’Ocupació (XALOC) que necessiten una alternativa a un mercat laboral cada vegada més petit on les oportunitats de treballar amb condicions dignes s’han vist reduïdes, amb l’aprofitament de les accions formatives adaptades als reptes de negoci relatats amb anterioritat podrem donar eines potents per accedir al mercat laboral, incidint en aquells col·lectius més castigats per l’atur (joves) i alhora incorporant a nous col·lectius no presents en el sector de la construcció com les dones i persones amb risc d’exclusió social. 
   
 • Les empreses, impulsant la transformació i el creixement del nostre teixit empresarial en el sector de la construcció, que té davant uns nous reptes de negoci relacionats amb aquestes noves solucions urbanes que hauran de treballar en els sectors TIC, ENERGÍA, SALUT, ECONOMÍA CIRCULAR, INDÚSTRIA 4.0, MOBILITAT, CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA... participar en aquest projecte suposa una oportunitat de posicionament en el mercat, tant per grans constructores-promotores, com per immobiliàries, estudis d’enginyeria, arquitectura, interiorisme, consultores ambientals geologia, contractistes, industrials, instal·ladors, fabricants, distribuïdors, empreses de manteniment i de serveis energètics...

El projecte, que es fa a partir d'un fons de prestació de la Diputació de Barcelona destinat a revertir les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia en l'àmbit laboral, es durà a terme fins desembre de 2022 estructurat en diferents fases amb l'objectiu principal d'acompanyar a les empreses en la seva transformació digital, detectar quines són les necessitats d'ocupació de l'empresa i formar a les persones capacitant en les noves competències tecnològiques que requereix el sector.

 

La primera acció del projecte és una fase d'anàlisi i diagnosi, i posteriorment l'elaboració d'un estudi sobre les necessitats i perfils de les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la construcció del territori. La prospecció detectarà les necessitats en la indústria de la construcció a la nostra població i territori. Finalment amb les conclusions de la diagnosi s'establiran les línies de treball,  les accions i formacions a realitzar adreçades a les empreses i a la millora de les competències dels treballadors/res. I per últim, la generació d’ocupació d’aquest personal format, ja que un dels objectius principals de la Regidoria de Promoció Econòmica és donar oportunitat a la gent de Martorell a sortir d’aquest atur provocat per la situació sanitària que estem vivint.

 

OBJECTIUS

 • Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen de competències digitals.
 • Incrementar la participació femenina i jove en ocupacions del sectro de la construcció
 • Implicar el teixit productiu en el co-disseny i co-execució dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte.
 • Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.
 • Promoure aliances i/o compromisos institucionals per alinear i optimitzar l’impacte d’iniciatives locals, a través de la col·laboració publicoprivada i cooperació territorial.

             Objectius específics

 • Diagnosi de la situació actual del sector
 • Crear ciutats i comunitats més sostenibles
 • Reforçar aliances estratègiques i crear-ne noves
 • Reducció de l’atur i millora competencial dels usuaris
 • Transformació del teixit empresarial de la cadena de valor
   

A QUI VA DIRIGIT?

 • Persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al SOC.
 • Persones en actiu que volen canviar d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat ja que es troben en situació de precarietat laboral, inscrites al SOC com a demandants de millora de l’ocupació.
 • Persones  en actiu ocupant llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la COVID-19.
 • Persones en situació d’inactivitat, prioritzant dones i joves.
 • Empreses de la cadena de valor del sector de la construcció

 

Calendari

L’execució del programa es durà a terme de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022.

 

OFICINA URBANA

L’Oficina Urbana es dirigeix a les empreses de la cadena de valor del sector construcció del territori i està plantejada per la millora de productivitat d’aquestes i per fer-ho possible, ofereix un assessorament gratuït de 5 hores a totes aquelles empreses que vulguin realitzar una transició digital per millorar la seva competitivitat i alhora productivitat.

En aquest assessorament s’ofereix com a punts principals:

- Un estudi de la situació tecnològica de l’empresa.
- L’elaboració d’un pla d’acció en línia amb els objectius empresarials.
- Assessorament de les diferents subvencions / ajudes de les que disposen per a poder realitzar una transició digital (Kit Digital, Next Generation, etc).

A més, l’Oficina Urbana també pretén solucionar tots aquells dubtes i resoldre preguntes que sorgeixin durant les hores d’assessorament relacionades amb l’entorn digital. Es podran resoldre amb una consultora especialista que s’encarregarà d’assessorar a totes aquelles empreses interessades en fer la transició digital.

Inscripcions fent clic AQUÍ.

 

Treball, Talent i Tecnologia

 

ACCIONS PROPERES

QUART WEBINAR. Lean construction i economia circular. Inscripcions AQUÍ

 

 

INSCRIPCIONS AL PROJECTE

Si compleixes els requisits i vols participar al programa, inscriu-te clicant AQUÍ

Si ets una empresa de l'àmbit de la construcció pots contactar amb moliempresa@martorell.cat

 

 

Tel. 93 775 31 01  /  moliempresa@martorell.cat

 

Tornar