donem impuls a l'emprenedor!

OCUPA'T DONES

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell inicia un any més el procés de selecció de les participants pel programa “OCUPA’T DONES”, projecte de foment de la inserció laboral adreçat a dones en situació de reincorporació al mercat de treball que combina accions d'orientació i formació.

El programa “OCUPA’T-10 DONES” es tracta d’un dispositiu específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció, cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)  i el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Projecte Treball als Barris. El projecte va adreçat a dones que es troben en situació de reincorporar-se al mercat de treball, inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball i residents a Martorell específicament al barri de La Vila.

Aquest projecte, de dotze mesos de durada, combina accions d’orientació i formació tant transversal com a professionalitzadora amb pràctiques professionals no laborals en empreses, tutories, accions ocupacionals i promoció de l’ús de les noves tecnologies. Enguany es realitzarà la selecció de 40 dones per participar en el projecte, tenint en compte que durant els primers mesos les baixes que es produeixin es podran substituir amb noves incorporacions.

Totes les accions integrades en aquest programa segueixen uns fils conductors al llarg de tot el procés que són: la relació amb una mateixa, la relació amb els/les altres, la reflexió sobre el treball (remunerat i no remunerat), l’autoconeixement (sobretot el coneixement de les pròpies competències), el coneixement de l’entorn i la seva forma de relacionar-s’hi, el coneixement del mercat de treball i la seva presentació en aquest.

El principal objectiu del programa “OCUPA’T-10 DONES” és la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de les competències professionals (tècniques, transversals i de base), que cada dona aconsegueixi dissenyar un nou recorregut i projecte personal que la condueixi a tornar a reincorporar-se al món laboral després d’ haver recuperat la confiança en si mateixa i després d’ haver augmentat el seu nivell de formació, havent realitzat les accions formatives ofertes i tenint clar com conciliar la seva vida personal, laboral i familiar. Així mateix, és molt important que aquesta reincorporació laboral tingui continuïtat en el temps i redueixi els desequilibris entre homes i dones en el mercat de treball i donar suport a l'eliminació de la segregació en el treball (segregació horitzontal i segregació vertical).

Inscripcions i Sessió Informativa

Per participar del programa és necessari realitzar la PREINSCRIPCIÓ ONLINE o bé dirigir-se al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n  • 08760 Martorell • Tel. 93 775 31 01)

La sessió informativa del nou programa “OCUPA’T-10 DONES”  es realitzarà dimecres 17 de novembre de 2021 a les 10.30h a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu, s/n 08760 Martorell).

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

Tornar